Professor Rem Blum arutelul Ugala teatris 1983. aastal.
FOTO: erakogu

Näitus endisest professorist

Uudis

2. oktoobril kell 16 avatakse Tartu ülikooli raamatukogu teisel korrusel administratsiooni tiivas näitus «Professor Rem Blum – filosoof, õpetaja ja humanist». Näitus on pühendatud Tartu ülikooli kunagise filosoofia ajaloo professori Rem Blumi (1925–1989) mälestusele, kelle sünnist möödub 2. oktoobril 90 aastat.

TÜ filosoofiateaduskonna emeriitprofessor Ülo Matjus meenutab Rem Blumi kui põnevat õppejõudu. «Professor luges meile tol ajal ajaloo-keeleteaduskonnas kohustuslikku filosoofia ajalugu. See ei olnud aga pinnapealne kursus, vaid andis kuulajatele tervikliku, süstemaatilise ülevaate mitte ainult ainest ajaloolises mõttes, vaid ühtlasi filosoofilisest mõtlemisest endast kogu selle jäävas, «igaveses» probleemirikkuses,» rääkis Matjus.

Filosoofiateaduskonna slavistika osakonna juhataja Ljubov Kisseljova lisab, et professor Blum võitis nn punase aine õpetamisest ja karmist lähenemisest hoolimata üliõpilaste poolehoiu.

«Õppejõuna oli ta nõudlik ja põhimõttekindel, harimatust ja rumalust ei kannatanud, mitterahuldavaid hindeid ladus halastamatult, seda eriti oma lemmikaines filosoofia ajaloos. Ühe kursuse jooksul sellisesse mahukasse ainesse süveneda ei olnud lihtne, kuid professor arvas õiglaselt, et ülikooli ei saa lõpetada ilma põhiteadmisteta maailmafilosoofiast,» ütles Kisseljova.

Rem Blum-Russak õpetas pärast Leningradi ülikooli lõpetamist elu lõpuni Tartu ülikooli filosoofia kateedris filosoofia ajalugu ja sotsiaalfilosoofiat. Uurides peamiselt ühiskondliku mõtte ja revolutsiooniliste ideede ajalugu, andis ta marksismi algallikate tõlgendajana oma mõjuka panuse sotsiaalfilosoofia ajaloo tutvustamisse Eestis.

Professor Rem Blumi 90. sünniaastapäeva tähistamine algab kell 12 mälestusega professori haual Raadi kalmistul. Sellele järgneb kell 13.30 ümarlaud TÜ raamatukogu auditooriumis 243 ning kell 16 näituse avamine.

Näitus annab ülevaate professor Blumi elust ja tööst õppejõuna, välja pannakse professori raamatuid, teadustöid, käsikirju, fotosid ja kirjavahetust sõpradega. TÜ raamatukogu töötaja Larissa Kivenko koostatud näitus jääb avatuks 22. novembrini. 

Jaga artiklit

Märksõnad

näitus