Ülikool soovib Tartusse rajada IT-arenduskeskuse

Uudis

Tartu ülikooli järgmiste aastate suuremate ruumiliste arendusplaanide hulka kuulub IT-arenduskeskuse rajamine, mis koguks kokku arvestatava osa ülikooli infotehnoloogia-alasest õppe- ja haldustööst.

Kantsler Andres Liinati sõnul on ülikooli soov rajada mitte pelgalt uus teaduskonna hoone, vaid keskus, mis toimiks nii Eesti kui ka lähiregiooni valdkondliku arengumootorina.

«Keskuse kavandamisel on seetõttu oluline leida IT-valdkonna sünergia nii ülikooli sees kui ka IT-ettevõtetega Tartus ja mujal,» rääkis Liinat.

Plaani kohaselt hakkaksid uues keskuses paiknema praegu suures ruumikitsikuses töötav matemaatika- ja informaatikateaduskond, loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas õpetatav arvutitehnika eriala ning tõenäoliselt ka ülikooli IT-osakond.

Peale selle võimaldaks keskus arendada IT-suunalist õpet ja teadustegevust veel mitmete teiste instituutidega üle ülikooli ja partneritega väljaspool ülikooli. Omaette roll on keskusel ka IT-ettevõtluse ja uue majanduse arendamisel. Teisisõnu võimaldaks sinna koonduv pädevus ja tehnika asutada rohkem idufirmasid, luua toimiv inkubatsioonisüsteem ja luua uusi IT-suunalisi arendusi ka koostöös rahvusvaheliste ettevõtetega.

«Muidugi on IT-valdkonna siirded ülikoolis laiemad, kuid praeguses arendusfaasis oleme eelkõige keskendunud ruumilisi seoseid omavate või vajavate üksuste ruumiprogrammile,» lisas kantsler.

Praeguste plaanide kohaselt hakkaks rajatavas keskuses tegutsema 1500 üliõpilast ja 300 töötajat. Kuna IT-valdkond on kiiresti arenev ja dünaamiline, tuleb juba plaanimise järgus mõelda keskuse võimalikule laienemisele.

Pole veel kindel, kuhu keskus luuakse. Koos Tartu linnavalitsusega arutatakse võimalusi keskus ehitada kas kesklinna või Maarjamõisa väljale sealsete teadus- ja õppehoonete lähedusse. Keskuse arengunägemuse ja tulevase asukoha otsustab rektoraat enne uue õppeaasta algust.

Jaga artiklit

Märksõnad

IT