Ettevõtja Kuldar Leis oma passiivmaja tutvustamas.
FOTO: Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix

Tippettevõtja tuli ärist ülikooli

Uudis

Tartu ülikool võttis ettevõtlusõppe arendamiseks tööle tuntud ettevõtja Kuldar Leisi.

Missioonitundega ettevõtja otsustas tulla ülikooli, et julgustada äriga tegelevaid inimesi rääkima oma tegevusest gümnaasiumi- ja ülikoolinoortele. Tema sõnul tuleb ka ettevõtete juhtidele kasuks, kui koolinoored ja tudengid saavad aru, kuidas ärimaailm toimib, enne kui tööturule sisenevad.

Uue ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse arendusjuhina hakkab Leis üles töötama ülikooliga seotud ettevõtluskonkursse ja -programme, et need saaksid sama tuntuks nagu näiteks ideekonkurss «Ajujaht».

«Kogu eelinkubatsioonisüsteem tuleb uuel kujul käima lükata. Teine osa minu tööst on innustamine. Ülikoolil oli mõte võtta ettevõtlusestki inimesi, kes omalt poolt arengut toetaksid. Et tudengitega ei räägiks enam ainult õppejõud, vaid ka ettevõtjad. Mina tahan olla üks neist, kes annab TÜ üliõpilastele edasi oma nägemuse,» rääkis Leis.

Üks Leisi eesmärke on see, et kõik gümnaasiumid võtaksid ettevõtlusõppeprogrammi oma õppekavasse ja et ülikoolis puutuks iga eriala tudeng ettevõtlusega kokku. Selleks osaleb ta ettevõtlusõppega seotud õppematerjalide koostamises ja ettevõtlusõpetajate koolitamises, millega ülikool tegeleb.

«Huvitav näide on siin Viljandi kultuuriakadeemia, kus kõigil üliõpilastel on kohustuslik luua oma tudengifirma. Tänu sellele saavad paljud muusika- ja kunstiinimesed teada, kuidas ja kust raha tuleb,» ütles Leis.

Leisi huvitab kõige enam ettevõtlusõppe arendamise sidustamine praktikutega, ehk ettevõtjate toomine koolidesse ja ülikoolidesse, et ettevõtjad teeksid koolidega rohkem koostööd ning aitaksid noortel oma äriideesid turukõlbulikuks välja arendada.

Leis on endine Hoiupanga tippjuht, tuntud Ösel Foodsi endise müügi- ning turundusdirektorina ja Premia Foodsi endise juhina, samuti Eesti esimese passiivmaja omaniku ja Eesti Passiivmajaliidu esimehena.

5. juunil võõrustab Leis Ideelaboris peaministrit ning Tartu Linnapead, et arutada, kuidas saaksid valitsus ja Tartu linn omalt poolt rohkem toetada Eesti noorte ettevõtlikkuse tõusu.

Jaga artiklit

Märksõnad

ettevõtlus