Üliõpilaselamud saavad kiirema WiFi-võrgu

Uudis

Sügisel saavad Tartu ülikooli üliõpilaselamud kiirema traadita interneti, mis tagab senisest kiirema andmemahukate teenuste kasutamise.

Muudatuse tarbeks ehitati uus kaabeldus ja osteti uued WiFi tugijaamad. Uuendusest tulenevalt pakub edaspidi WiFi-teenust Tartu ülikool ning see on üliõpilaselamu kasutajatele tasuta.

«Üliõpilased vajavad õppetööks head arvutivõrku. Enamik tudengite kasutatavaid seadmeid on mobiilsed ja nende jaoks tuleb üliõpilaselamutes tagada hea traadita võrgu ehk WiFi olemasolu,» rääkis TÜ infotehnoloogia osakonna infrastruktuuri ja kasutajatoe talituse juhataja Lauri Anton.

Tartu ülikool ja üliõpilasküla otsustasid ehitada üliõpilaselamutesse uue WiFi-võrgu, et üliõpilastele oleks ka oma elukohas võimalik vaadata hea kvaliteediga õppevideoid ja kasutada muid andmemahukaid teenuseid.

Võrk toetab WiFi standardit 802.11ac, mis võimaldab teoreetiliselt andmesidekiiruseid rohkem kui 300Mbit/s. Reaalne interneti kiirus sõltub nii kasutaja WiFi seadmest kui ka võrgu koormatusest. Praeguseks on vajalikud seadmed paigaldatud Pepleri 14 ja Tiigi 14 majadesse. Ülejäänud üliõpilaselamud kaetakse uue võrguga juunikuu jooksul.

Uue WiFi-võrgu leviala nimi on eduroam, mis on paljudele tuttav ka ülikooli õppehoonetest. Selles võrgus toimub kasutajate tuvastamine ülikooli keskse kasutajatunnuse ja parooliga.

WiFi teenust haldab Tartu ülikooli IT-osakond, välisühenduse tagab Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrk.

Jaga artiklit