Nõukogu kutsub avatud istungile

Uudis

15. juunil kell 15 kutsub Tartu ülikooli nõukogu kõiki huvilisi peahoonesse senati saali arutama ülikooli juhtimise ja arenguga seotud teemadel, mis on olulisel kohal Tartu ülikooli arengukavas 2020. aastani.

Avatud aruteluseminaril annab siseauditi juht Elsa Leiten ülevaate riskide juhtimisest ja riskihindamisest Tartu ülikoolis. Tähelepanu väärib riskide teema seetõttu, et eri ülikooli liikmed hindavad kriitiliseks eri riske. On oluline, et riskihindamise tulemusi võetaks ülikooli igapäevatöös arvesse. Ettekandele järgnevas arutelus ongi võimalus selle üle mõtteid vahetada.

Teine aruteluteema haakub ülikooli arengukava ühe põhieesmärgiga, s.o uuendusliku ja ettevõtliku ülikooli arendamisega. Ülikooli samme selle eesmärgi saavutamiseks tutvustab arendusprorektor Erik Puura.

Avatud istungile eelneb sama päeva esimeses pooles ka nõukogu korraline istung. Avatud istungist teeb videoülekande UTTV.

Jaga artiklit