TÜ saab Johan Skytte nimelise instituudi

Uudis

1. jaanuaril moodustatakse TÜ riigiteaduste instituudi ja Euroopa kolledži alusel Johan Skytte poliitikauuringute instituut.

Riigiteaduste instituuti ja Euroopa kolledžit iseloomustab juba täna suur rahvusvaheline mõõde, mida kinnitavad nii rohked ingliskeelsed õppekavad kui ka loenguid ning seminare andvad välis- ja külalisõppejõud. Kahe tugeva üksuse liitumine annab instituudis õppivale tudengile veel kvaliteetsema ning laiapõhjalisema sotsiaal- ja poliitikateaduste tundmise pagasi.

«Muu hulgas uueneb näiteks eestikeelne riigiteaduste bakalaureuseõppekava, uued rahvusvahelised magistriõppekavad avavad välistudengitele veel enam uksi. Plaanime korraldada mitmeid erialaseid ja kultuurilisi sündmusi, mis aitavad välistudengitel sisse elada ja Eesti tudengitega sünergiat luua,» rääkis TÜ riigiteaduste instituudi juhataja professor Vello Pettai.

Ühendinstituudi eesmärk on suurendada kohalike ja rahvusvaheliste tudengite suhtlust läbi ühistegevuste nii õppetöös kui ka väljaspool auditooriumeid.

Uuenenud riigiteaduste bakalaureuseõppekava programmijuht Alar Kilp lisas, et õppekava seostab riigiteaduste eri tahke kompaktsemalt kui varem ning arendab erialaste teadmiste ja oskuste kontekstis süsteemselt ka tööalaseks karjääriks vajalikke ülekantavaid oskusi.

«Võtame laialdaselt kasutusele aktiivõppelisi meetodeid nagu ümberpööratud klassiruum, simulatsioonõpe ja arutelukesksed loengud,» loetles Kilp. Ta lisas, et sel suvel sisseastujad hakkavad juba sügisest õppima uue õppekava järgi.

Praegused Euroopa kolledži magistriõppekavad läbisid põhjaliku uuenduskuuri juba aasta tagasi. Oluliselt muudeti nii õpetamise filosoofiat kui ka ootusi õppijatele ja õppejõududele. Õppekavasse viidi sisse arenguseminar, mis keskendub tudengi terviklikule arengule. Peale selle kasutatakse kolledži ainetes aktiivselt probleemi- ja juhtumipõhist õpetamist. 

1. jaanuarist 2016 moodustatava Johan Skytte poliitikauuringute instituudi loomise kinnitas TÜ senat mai lõpu istungil. Johan Skytte oli Rootsi ühiskonna- ja riigitegelane, kelle initsiatiivil asutati 1632. aastal Tartusse Academia Gustaviana.

Jaga artiklit