Mai 2016, nr 5
FOTO: Andres Tennus
Märksõnad: 

16. aprillil toimunud TÜ ja Microsofti IT-teemapäeval julgustati tütarlapsi oma tulevases erialavalikus nägema ka kiirelt arenevat IT-sektorit.

Praegu töötab IT-sektoris kõigest 22% naisi ning kuigi huvi arvutitega seotud õppe vastu on järjest tõusnud, on enamik õppima tulijaid siiski noormehed. Viimase kümne aasta vastuvõtustatistika järgi on tüdrukute osakaal IT-õppesse astumisel pigem langev.

Teemapäeva eesmärk oli näidata, et tüdrukud saavad IT-erialal väga edukalt hakkama ning tööandjad hindavad Tartu ülikooli laiapõhjalist ja praktilist IT-haridust.

Mai 2016, nr 5
ILLUSTRATSIOON: Arhitekt11 OÜ
Ülikool loodab uue keskuse õppetööks avada hiljemalt kolme ja poole aasta pärast.
Märksõnad: 

Aprilli keskel selgus Tartu ülikooli uue IT-keskuse arhitektuurne lahendus, mis kogub hästi kokku IT-erialade, matemaatika ning majandusõppe.

Narva maanteele ehitatava IT-keskuse jaoks korraldatud konkursil pakuti välja kuus eri lahendust. Võidutöö «Iconicum» ideelahenduse autor on osaühing Arhitekt11. Võidutöö autorid soovisid võimalikult suurel määral arvestada ka lähedal asuva Vabaduse silla ja Ülejõe pargiga.

Aprill 2016, nr 4
Märksõnad: 

Tartu ülikooli kursus «Programmeerimisest maalähedaselt» kandideerib koos Eesti lennuakadeemia, Eesti maaülikooli, Tallinna tehnikakõrgkooli ja Tartu tervishoiu kõrgkooli kursustega «Aasta e-kursus 2016» tiitlile.

Märts 2016, nr 3
Märksõnad: 

9. märtsil avatakse aadressil Ülikooli 17 Eestis ja Baltimaades ainulaadne värkvõrgu ehk internet of things labor, et arendada arvutiteaduse instituudi tudengite õppekeskkonda ja -võimalusi ning soodustada teadus- ja arendustööle toetuvate uute äriideede loomist.

Juuni 2015, nr 6
FOTO: Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix
IT-valdkond vajab rohkem spetsialiste ka IT-õiguse alal.
Märksõnad: 

Eelmisel aastal avas õigusteaduskond magistriõppe üliõpilastele uue ingliskeelse IT-õiguse õppesuuna. Seni toimus õpe osalises mahus, sügisest saab IT-õigust Tartu ülikoolis õppida aga täismahus.

IT-õiguse programmijuhi Helen Eenmaa-Dimitrieva sõnul on programm üles ehitatud põhimõttel, et suurem osa selle raames toimuvast õppetegevusest jäljendaks elulisi olukordi. Sel eesmärgil tehakse koostööd TÜ arvutiteaduse instituudiga, aga ka oma valdkonna praktikutega mujalt.

IT-õiguse õppeprogramm on jaotatud kaheks: tehnilised ja õiguslikud õppeained.

Juuni 2015, nr 6
Märksõnad: 

Tartu ülikooli järgmiste aastate suuremate ruumiliste arendusplaanide hulka kuulub IT-arenduskeskuse rajamine, mis koguks kokku arvestatava osa ülikooli infotehnoloogia-alasest õppe- ja haldustööst.

Kantsler Andres Liinati sõnul on ülikooli soov rajada mitte pelgalt uus teaduskonna hoone, vaid keskus, mis toimiks nii Eesti kui ka lähiregiooni valdkondliku arengumootorina.

«Keskuse kavandamisel on seetõttu oluline leida IT-valdkonna sünergia nii ülikooli sees kui ka IT-ettevõtetega Tartus ja mujal,» rääkis Liinat.

Veebruar 2015, nr 2
FOTO: Wikimedia Commons
Vaid mõnisada eurot maksev droon Parrot AR 2.0, mida katses kasutati.
Märksõnad: 

TÜ arvutiteaduse instituudi Erasmuse-tudengid tõestasid jaanuaris, et turul vabalt kättesaadavate droonide juhtimise saab täielikult üle võtta. Nad kirjutasid maailmas unikaalsed algoritmid ja programmikoodid, mis suudavad panna ühe drooni teist jälitama.

20. jaanuaril korraldatud näidiskatses tõestasid Erasmuse programmi vahetusüliõpilased Manuel Kramer ja Martin Schmeisser Bremeni ülikoolist Saksamaalt, et suudavad panna ühe drooni teist jälitama, vahele jäämata varastada tema lindistatavat videot ja kaaperdada teine droon.

Juuli 2014, nr 7
Märksõnad: 

Tartu ülikool on praegu edukalt hakkama saanud IT-õppe reformimise, teaduse edendamise ja rahvusvaheliste magistrikavade loomisega.

Juuli 2014, nr 7
Märksõnad: 

Tartu ülikooli õigusteaduskond avab magistriõppe üliõpilastele uue ingliskeelse IT-õiguse õppesuuna, mille loomist on «Aasta idee» tiitliga tunnustanud ka Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit.

Mai 2014, nr 5
FOTO: Maris S
PIlli mängides on Timo justkui oma maailmas.
Märksõnad: 

Tartumaa Rannu aleviku poisid tegid ühel ammusel suvel filmi nimega «Waranduz». See on lühifilm, mille võtted kestsid kaks nädalat ning süžee on kõike muud kui tavapärane.

Kogu lugu saab alguse surevast, üleni sidemetega kaetud ja ropu suuga vanamehest, allmaailma «isast», keda külastab surivoodil kaks jõuku. Mõlemad banded saavad endale poole kaardist, kuhu on märgitud varanduse asukoht. Lugu lõppeb puändiga, kus üks jõugust välja heidetud liige jääb lõpuks võitjaks. Tagatipuks selgub, et vanamees tegi surivoodil kurja nalja – varanduslaekas oli kõigest viis krooni.

Telli voog RSS - IT
Telli voog RSS - IT