Õigusteaduskond koolitab IT-õiguse eksperte

Uudis

Tartu ülikooli õigusteaduskond avab magistriõppe üliõpilastele uue ingliskeelse IT-õiguse õppesuuna, mille loomist on «Aasta idee» tiitliga tunnustanud ka Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit.

Õigusteaduskonna IT-õiguse programmijuhi Helen Eenmaa-Dimitrieva sõnul soovib teaduskond valmistada ette kõrgelt kvalifitseeritud juriste IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ja küberjulgeoleku valdkonna õiguse üksikasjalikku tundmist nõudvaks tööks advokaadibüroodes, IKT ettevõtetes, riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides ja konsultatsioonifirmades.

«Oleme programmi üles ehitanud põhimõttel, et suurem osa selle raames toimuvast õppetegevusest jäljendaks elulisi olukordi. Sellel eesmärgil on meil õppetööd läbi viimas oma valdkonna praktikud,» tutvustas uut õppesuunda Eenmaa-Dimitrieva.

Näiteks tõi ta koostöö TÜ arvutiteaduse instituudi, endise justiitsministeeriumi infosüsteemide ja tööprotsesside talituse direktori Martin Ööveli ning United States Naval War College rahvusvahelise õiguse osakonna juhataja ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi vanemteaduri Michael N. Schmitt’iga.

Programmi lõpetajad saavad IT-õiguse spetsialistideks, kes on omandanud kõik vajalikud tehnilised ja õiguslikud teadmised, et teha IKT valdkonnas kvaliteetset õigusloome-, analüüsi- ja eksperttööd ning toetada Eesti e-riigi infotehnoloogiliste lahenduste arengut ja eksporti.

Õigusteaduskonna dekaani Jaan Ginter kinnitas, et tegemist on väga perspektiivika suunaga. Tema sõnul rikastub tänu uue õppekava avamisele teaduskonna üliõpilaskond uute välisüliõpilastega, aidates kaasa diskussiooni laienemisele Eesti ja välisriikide õiguse vahel.

«IT-õiguse õppekava rakendumine on õigusteaduskonnale oluline eelkõige selle poolest, et sellega saame täita oma missiooni kvaliteetse õigushariduse andmisel ka infotehnoloogiaõiguse alal,» rääkis Ginter.

IT-õiguse õppekava käivitub täismahus 2015/2016. õppeaastal. 2014/2015. aastal on üliõpilastel võimalik läbida kõik õppesuuna tehnilised ja õiguslikud aineid. IT-õigust hakatakse pakkuma ka täienduskoolituse vormis. Paralleelselt loodava IT-õiguse teadusprogrammiga kaasatakse üliõpilasi nii IKT valdkonna õigusloome ja õigusteenuste kujundamisse kui ka IT-õiguse sõlmküsimuste lahendamisse.

Jaga artiklit

Märksõnad

õigusteadus, IT