Füüsika instituut avab uue õppe- ja teadushoone

Uudis

25. augustil toimuvad uues füüsika instituudi majas «Õhus on füüsikat» teadusfestivali programmi üritused. Teaduspäev kulmineerub maja piduliku avamistseremooniaga kell 16.

Teaduspäev koondab endas põnevaid ettekandeid, esinemisi ja seminare, mis annavad võimaluse uue füüsika instituudi majaga tutvumiseks ning eri auditooriumide külastamiseks.

Ravila 14c asuvasse uude majja kolivad füüsikud nii füüsika instituudist Riia tänava lõpus kui ka Tähe tänava õppehoonest. Uus füüsikahoone loob tänapäevased võimalused füüsika, materjaliteaduse ja nanotehnolooga alastele uuringutele.

Kolitakse keemiahoone, tehnoloogia instituudi ja Biomeedikumi vahetusse naabrusesse, mis annab füüsikutele head võimalused interdistsiplinaarseteks uuringuteks, mille käigus sünnib tänapäeval enamik suuri avastusi ja innovaatilisi tehnoloogiaid.

Tartu ülikooli muuseumis jätkub «Õhus on füüsikat» programm 26. augustil veel ühe ettevõtmisega. Nimelt saavad tulihingelised füüsikast huvitunud külastada näitust, millega soovitakse esile tõsta Tartu ülikooli muuseumi ühe väärtuslikuma kollektsiooni, Parroti füüsikariistade kogu, ja näidata selle kasutusvõimalusi kaasaegses õppetöös. Näituse eesmärk on tutvustada I ja II kooliastme õpilastele füüsika põhialuseid ja seaduspärasusi, tehes seda uudsete kaasamis- ja populariseerimisviiside kaudu. Lisaks soovitakse näitusega tutvustada laiemale avalikkusele Tartut kui järjepidevalt tegutsenud teaduskeskust ning siinset teadusajaloo pärandit.

Täpsem kava teadusfestivalist ilmub augusti alguses FI kodulehele, mille aadress on fi.ut.ee.

 

Jaga artiklit