Ülikool loodab uue keskuse õppetööks avada hiljemalt kolme ja poole aasta pärast.
ILLUSTRATSIOON: Arhitekt11 OÜ

Uus IT-keskus ühendab ülikooli

Uudis

Aprilli keskel selgus Tartu ülikooli uue IT-keskuse arhitektuurne lahendus, mis kogub hästi kokku IT-erialade, matemaatika ning majandusõppe.

Narva maanteele ehitatava IT-keskuse jaoks korraldatud konkursil pakuti välja kuus eri lahendust. Võidutöö «Iconicum» ideelahenduse autor on osaühing Arhitekt11. Võidutöö autorid soovisid võimalikult suurel määral arvestada ka lähedal asuva Vabaduse silla ja Ülejõe pargiga.

Arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo ütles, et võidutöö paistis välja hea ruumikasutuse, vaadete ja nüüdisaegsuse poolest. Välja pakutud suured auditooriumid ja neile vastavad liikumisruumid võimaldaks hoones edukalt ka konverentse korraldada.

«Lisaehituse lahendus võimaldab kõige paremini siduda tulevase IT-ettevõtete ja inkubatsioonikeskuse ülikooli õppe ja teadushoonetega. Muidugi tuleb projekteerimise käigus veel kõvasti tööd, et pisimadki üksikasjad saaksid läbi mõeldud ja hoonest saaks tõsiselt töine ja loominguliselt meeldiv keskkond,» rääkis Vilo.

Ülikoolile annab lisaehitus hea väljakutse: kuidas leida õige partner, kes ehitaks keskuse hoone välja ja haldaks seda ülikooli põhitegevust toetavatel tingimustel. Naabritena on Vilo sõnul eelistatud ettevõtted, kes tahaksid ülikooli teadusrühmadega koostööd teha ning tudengite, vilistlaste ja töötajate loodavate ettevõtete inkubatsiooniga tegeleda.

Uus IT-keskus hakkab koosnema kahest osast, millest esimeses järjekorras projekteeritakse ja ehitatakse põhikorpus ning hiljem võimalik juurdeehitus pindalaga ligikaudu 5000 m2. Arhitektuurne lahendus peab võimaldama hilisemat järku välja ehitades seda lihtsalt ja loogiliselt põhiosaga ühendada, et tagada hoone igapäevane toimimine ning kahe korpuse vaheline liikumine.

Valitud arhitektuurne lahendus koondab ühes hoones hästi kokku IT-erialade, matemaatika ning majandusõppe, soodustades head valdkonnaülest koostööd nii õppetöös kui ka teadustegevuses. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud ideekavandi alusel teenuste hankeleping. Järgmise sammuna kuulutab ülikool välja IT-keskuse projekteerimise riigihanke.

Võidutööd «Iconicum» autasustatakse 10 000 euroga, teise koha pälvinud tööd «Tuum» 8000 euroga. Ideekavandid «Kernel» ja «Astmeline» saavad žürii soovitusel kumbki ergutuspreemia summas 4000 eurot julgete, iseloomuga ja hea plaaniga lahenduste eest.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuulusid TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning arhitektid Andres Kadarik, Jüri Siim ja Andres Lunge.

Žürii koosseis ja nende otsus on tekitanud ka mõningast vastuseisu. Näiteks otsustas arhitektuuribüroo Kontekst, kelle töö konkursi tingimustele ei vastanud, tulemused vaidlustada. Ajaloolane Andres-Teet Merisalu kritiseeris aga sõjaeelsest ajast säilinud nurgamaja (mis on osa praeguse Oeconomicumi kompleksist) lammutusplaane. Tartu linn ei toeta korduvalt ümber ehitatud hoone säilitamist.

IT-keskuse passiivmaja elementidega hoone on planeeritud Tartus kinnistutele aadressidel Narva mnt 4, Narva mnt 10, Narva mnt 2b ja 2d. Projekti sujuva kulgemise korral saavad üliõpilased ja õppejõud uutes ruumides õppe- ning teadustööd alustada hiljemalt 2019. aasta sügissemestril.

Jaga artiklit

Märksõnad

IT