Põhikiri: Kristiina Tõnnisson

Aktuaalne

Tõnnisson: Ootan eelkõige reaalseid muutusi koostööviisides

Küsimustele vastab põhikirja rakendamise komisjoni liige, TÜ Euroopa kolledži direktor Kristiina Tõnnisson.

Mida on socialia valdkonnas seoses struktuurireformiga saavutatud? Mida on tehtud ja millised plaanid on teostumas?

Saavutustest on hetkel veel vara rääkida. Mitmed arengud ja protsessid on alles käima lükatud, algusjärgus või arutluse all. Meil on läinud palju energiat ja aega, et üldse valdkonna tasemel ühiselt mõtlema hakata. Loodame selle aasta jooksul mitmed olulised otsused teha: kuhu suunas tahame valdkonnana liikuda, millistest väärtustest lähtuvalt, millised on lühi- ja pikaajalised prioriteedid. Meil on vaja läbi arutada ja paika panna ühised koostöö põhimõtted nii õpetamise, teadustööde kui ka ühiskonna teenimise võimalike strateegiate ja taktikate osas. Seni oleme peamiselt kaardistanud olukordi ning nüüd on vaja sealt edasi liikuda.

Kuidas on seotud õppekavade reform struktuurireformiga teie valdkonna sees? Mis on selle töö käigus muutunud või muutumas?

Hetkel on need reformid liikunud justkui paralleelselt. Kõik socialia valdkonna üksused tegelevad suuremal või vähemal määral ka õppekavade reformiga. Valdkonna tasandil peame otsustama, kuivõrd ja kuidas oleks mõtet neid arenguid ühtlustada ja konsolideerida ning kuivõrd jätta alles erisused ning subsidiaarsuse printsiip. Mitmed huvitavad muutused on juba teostunud või teostumas nii kolledžite õppekavades (nt Euroopa kolledži õppekavade laiapõhjaline reform muutmaks need probleemipõhiseks, Narva kolledžis uue õppekava «Infotehnoloogiliste süsteemide arendus» avamine) kui ka kolme senise teaduskonna õppekavade tasandil (nt infokorralduse õppekavade uuendamine, küberõiguse õppekava arengud jne).

Põhikirja komisjon on julgustanud valdkondi tegema suuremaid muutusi kui struktuurimuudatuste ettepanekud. Milliseid sisulisi muudatusi teie ootaksite, kui struktuurist edasi mõelda?

Struktuur loob ikkagi raamistiku. Koostööd ei tee kunagi struktuurid, vaid inimesed. Seetõttu ootan eelkõige reaalseid muutusi koostöö praktikate osas. Loodan, et valdkonna sees tekib tegelik sünergia ja konsolideerumine inimeste vahel. See on minu jaoks kõige olulisem.

Jaga artiklit

Märksõnad

põhikiri