Märts 2016, nr 3
FOTO: Ove Maidla
Tartu ülikooli 375. aastapäevale pühendatud ajaloolises etenduses kirjutas ülikooli asutamisürikule kuningas Gustav II Adolfina alla Vanemuise näitleja Ott Sepp.
Märksõnad: 

Uus rektor saadeti rongkäigus eelkäija maja juurest punases sametmantlis koos skeptritega kirikusse, kust pärast vannet, kõnesid ja palveid mindi tema majja pidusöögile.

Nii võib kokku võtta rektori vahetuse kombetalituse korra Tartu ülikooli, st Tartu akadeemia (Academia Gustaviana 1632–1665) põhikirja järgi. Möödunud aastal ilmus TÜ kirjastuselt «Constitutiones Academiae Dorpatensis (Academiae Gustavianae). Tartu Akadeemia (Academia Gustaviana) põhikirja» teine, parandatud ja täiendatud väljaanne.

Mai 2015, nr 5
Joonis: Maarja Roosi
Tartu ülikooli akadeemiline struktuur alates 1. jaanuarist 2016.
Märksõnad: 

24. aprilli istungil kinnitas Tartu ülikooli senat ülikooli uue akadeemilise struktuuri.

Alates 1. jaanuarist 2016 on Tartu ülikoolis neli valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning sotsiaalteaduste valdkonnad.

Märts 2015, nr 3
Märksõnad: 

Vadi: Ülikoolis peaksime rohkem arutama, mida tähendab vastutus

Küsimustele vastab põhikirja rakendamise komisjoni liige, majandusteaduskonna juhtimise õppetooli juhataja Maaja Vadi.

Veebruarikuu UT ajakirjas valutavad tudengiesindajad südant juhtimisküsimuse osas ülikoolis. Kui palju on teie hinnangul praegu ülikooli juhtidel otsustusõigust? Millised võiksid olla ülikoolis töötavate juhtide volitused?

Märts 2015, nr 3
Märksõnad: 

Tõnnisson: Ootan eelkõige reaalseid muutusi koostööviisides

Küsimustele vastab põhikirja rakendamise komisjoni liige, TÜ Euroopa kolledži direktor Kristiina Tõnnisson.

Mida on socialia valdkonnas seoses struktuurireformiga saavutatud? Mida on tehtud ja millised plaanid on teostumas?

Märts 2015, nr 3
Montaaž: Taivo Org
Ülikooli uus põhikiri jõustub 1. jaanuaril 2016.
Märksõnad: 

Sel aastal jätkuvad arutelud akadeemilise struktuuri ümberkorraldamiseks neljaks valdkonnaks.

Juuni 2013, nr 6
FOTO: Andres Tennus
Tartu ülikool.
Märksõnad: 

Möödunud aasta oktoobris moodustas senat komisjoni Tartu Ülikooli uue põhikirja väljatöötamiseks.

Komisjon, mille liikmete hulka kuuluvad nõukogu, senati, valitsuse, üliõpilaste ja kogu ülikoolipere esindajad, on mitme kuu jooksul läbi vaielnud teemad, mis tuleks määratleda uues põhikirjas. Selgem vastutus, juhtide kohustuste ja õiguste tasakaal, juhtimise ja struktuuri toetus akadeemilise kogukonna eneseteostusele, suurem kaasatus, valdkondlik lähenemine ja tasakaalustatud areng on märksõnad, mis iseloomustavad läbiarutatud põhimõtteid.

November 2014, nr 10

Kõigis Eesti kõrgkoolides on päevakajalised samad dokumendid ja protsessid, millest oleneb ülikoolide tulevik: põhikiri, arengukava ja institutsionaalne akrediteerimine.

Oktoober 2014, nr 9
FOTO: Andres Tennus

Rektor Volli Kalm analüüsib õppeaasta alguse puhul vastuvõttu ning toob välja, kuidas uue põhikirja ja arengukava elluviimisega ülikooli liikmete ja vilistlaste elu paremaks muuta.

September 2014, nr 8
Märksõnad: 

Tartu ülikooli nõukogu kinnitas suvel senati poolt 21. juulil vastu võetud põhikirja, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Põhikirja kinnitamise poolt hääletas elektrooniliselt kaheksa nõukogu liiget üheteistkümnest, vastu ega erapooletuid ei olnud.

Juuli 2014, nr 7
Allikas: Tartu ülikool
Üks võimalikest variantidest, milline võiks olla Tartu ülikooli struktuur nelja «superteaduskonna» loomisel.
Märksõnad: 

TÜ nõukogu viivitav veto põhikirjale annab lisaaega täiendavateks aruteludeks nii ülikoolis sees kui ka väljaspool.

Lehed

Telli voog RSS - põhikiri
Telli voog RSS - põhikiri