Juuli 2015, nr 7

Aprillis külastas Tartu ülikooli rahvusvaheline akrediteerimiskomisjon. Hindamiskomisjoni aruande põhjal võttis Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu 18. juunil vastu otsuse akrediteerida TÜ seitsmeks aastaks. Ülikoolile omistati sellega EKKA kvaliteedimärk.

Aprill 2015, nr 4
FOTO: Andres Tennus
TÜ eneseanalüüsi aruanne annab ülikoolist ülevaate neljas aspektis: organisatsiooni juhtimine ja toimimine, õppetegevus, teadus- ja arendustegevus ning ühiskonna teenimine. Fotol TÜ praegune rektor Volli Kalm ja endine rektor Alar Karis.

20.–24. aprillil on Tartu ülikoolis külas rahvusvaheline hindamiskomisjon.

November 2014, nr 10

Kõigis Eesti kõrgkoolides on päevakajalised samad dokumendid ja protsessid, millest oleneb ülikoolide tulevik: põhikiri, arengukava ja institutsionaalne akrediteerimine.

Telli voog RSS - institutsionaalne akrediteerimine
Telli voog RSS - institutsionaalne akrediteerimine