Ülikooli uus põhikiri sai rohelise tule

Uudis

Tartu ülikooli nõukogu kinnitas suvel senati poolt 21. juulil vastu võetud põhikirja, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Põhikirja kinnitamise poolt hääletas elektrooniliselt kaheksa nõukogu liiget üheteistkümnest, vastu ega erapooletuid ei olnud.

TÜ nõukogu esimees Kersti Kaljulaid sõnas, et senati uue koosseisu toetus juhtimis- ja struktuurireformile näitab, et see on tõepoolest enamuse ülikoolipere liikmete soov. «On hea meel, et senat lahendas ka selle mure, millele nõukogu vetootsuses viitas. Vahel on hea korraks aeg maha võtta selleks, et veelkord kontrollida, kas valitud suund on see, mida enamus tõesti mõistlikuks peab.»

Uue põhikirja järgi on alates 1. jaanuarist 2016 ülikoolis neli valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, sotsiaalteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning loodus- ja täppisteaduste valdkond. Nelja valdkonna alla koonduvad teise tasandi üksustena instituudid ja kolledžid. Instituudi nimes võib senati otsusel kasutada sõna «teaduskond».

Järgmise sammuna jätkatakse ülikoolis arutelusid valdkonnasisese akadeemilise struktuuri moodustamise ning instituutide ja kolledžite põhikirjade koostamise üle.

TÜ senat otsustas augusti lõpus toimunud istungil, et lähtuvalt valdkonnasiseste teaduskondade, instituutide ja asutuste nõukogudega peetud konsultatsioonide tulemustest esitavad valdkondade nõukogud hiljemalt 20. novembriks rektorile esialgsed ettepanekud kõigi valdkonda kuuluvate struktuuriüksuste ümberkorraldamise ning instituutide ja kolledžite loomise kohta alates põhikirja jõustumisest 2016. aasta alguses. Ettepanekute analüüsimiseks moodustatakse komisjon ja esialgseid ettepanekuid arutatakse senati detsembrikuu istungil.

Paralleelselt ülikooli uue põhikirja koostamisega on struktuuri korrastamine juba varasemate aastate jooksul ka toimunud. Näiteks alustas 2014. aasta alguses sotsiaal- ja haridusteaduskonnas tööd ühiskonnateaduste instituut, 2015. aastal alustab filosoofiateaduskonnas tegevust maailma keelte ja kultuuride kolledž.

Jaga artiklit

Märksõnad

põhikiri