Tartu ülikooli akadeemiline struktuur alates 1. jaanuarist 2016.
Joonis: Maarja Roosi

Tartu ülikool kinnitas uue valdkondliku struktuuri

Aktuaalne

24. aprilli istungil kinnitas Tartu ülikooli senat ülikooli uue akadeemilise struktuuri.

Alates 1. jaanuarist 2016 on Tartu ülikoolis neli valdkonda: humanitaarteaduste ja kunstide, meditsiiniteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning sotsiaalteaduste valdkonnad.

Nelja suure valdkonna alla koonduvad teise tasandi üksustena instituudid ja kolledžid ning valdkonnavälised ülikooli asutused: TÜ muuseum, loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti geenivaramu ning raamatukogu. Allüksuste jagunemise ettepanekud senatile tegi vastavalt iga praeguse valdkonna – humaniora, medicina, realia et naturalia ja socialia – nõukogu.

Nii hakkavad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna alla kuuluma viis instituuti ja kaks kolledžit: ajaloo ja arheoloogia instituut, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, filosoofia ja semiootika instituut, kultuuriteaduste ja kunstide instituut, keelekeskuse ning germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi põhjal moodustatud maailma keelte ja kultuuride kolledž, instituudi õigustes usuteaduskond ning Viljandi kultuuriakadeemia.

Meditsiiniteaduste valdkonna alla kuuluvad kuus instituuti: bio- ja siirdemeditsiini instituut (moodustatakse praeguste bio- ja siirdemeditsiini, anatoomia, mikrobioloogia ning patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituutide põhjal), farmaatsia instituut, hambaarstiteaduse instituut (praegune stomatoloogia kliinik), kliinilise meditsiini instituut (anestesioloogia ja intensiivravi, hematoloogia-onkoloogia, kardioloogia, kirurgia-, kopsu-, kõrva-, laste-, nahahaiguste, naiste-, närvi-, psühhiaatria-, radioloogia-, silma-, sise-, spordimeditsiini ja taastusravi kliinikute, lisaks veel traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ning täienduskeskuse põhjal), peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut (tervishoiu instituudi, õendusteaduse osakonna ja peremeditsiini kliiniku põhjal) ning sporditeaduste ja füsioteraapia instituut (praegune kehakultuuriteaduskond).

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna alla kuuluvad kaheksa instituuti: arvutiteaduste instituut, Eesti mereinstituut, füüsika instituut, keemia instituut, matemaatika ja statistika instituut (luuakse matemaatika instituudi ja matemaatilise statistika instituutide põhjal), molekulaar- ja rakubioloogia instituut, tehnoloogiainstituut ning ökoloogia ja maateaduste instituut.

Sotsiaalteaduste valdkonna alla kuuluvad kuus instituuti ja kaks kolledžit: haridusteaduste instituut, instituudi õigustes majandusteaduskond, Narva kolledž, psühholoogia instituut, Pärnu kolledž, senise Euroopa kolledži ja riigiteaduste instituudi põhjal moodustatav instituut (nimi otsustatakse senati maikuu istungil), instituudi õigustes õigusteaduskond ning ühiskonnateaduste instituut.

Struktuurimuudatus ühtlustab akadeemiliste üksuste teadus- ja õppetöö sisu ning mahtu, andes senisest tugevama ja selgema mandaadi otsustamaks erialaseid küsimusi.

«Ülikooli uus kinnitatud struktuur lubab Tartu ülikoolil edasi minna viisil, mis suurendab enam erialadevahelist lõimumist, ülikooli liikmete kaasatust ja vastutust strateegiliste otsuste langemisel,» sõnas Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm.

Socialia valdkonna nõukogu juht Kristiina Tõnnisson loodab, et reform loob eeldused tugevamaks koostööks. Tema sõnul seisavad iga valdkonna ees kindlasti ka mitmed tõsised väljakutsed ühtsena tegutsemisel, ent reform sunnib seniseid tegevusi uuesti läbi vaatama ja mugavustsoonist välja astuma.

«Senised tegutsemistavad socialia valdkonnas on olnud väga erinevad ja seetõttu loodame positiivseid tulemusi näha ka suurema ühtlustumise ning ühtlustunde kaudu. Loodame üheaegselt tõsta nii õppetöö tõhusust ja kui ka kvaliteeti,» rääkis Tõnnisson.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit

Märksõnad

põhikiri