Rahvusvaheline konverents antiikkeelte õpetamise teemal

Uudis

Maailma keelte ja kultuuride kolledžis toimub 6. märtsil rahvusvaheline konverents «Ladina ja kreeka keele õpetamine gümnaasiumides ja kõrgkoolides 21. sajandi alguses: väljakutsed ja eelised».

Konverentsi korraldamise põhjus peitub asjaolus, et viimasel kolmel õppeaastal on ladina keele õppega alustatud mitmes Eesti üldhariduskoolis, kus seda varem tehtud pole. Näiteks õpetatakse käesolevast aastast Tartu Katoliku koolis keskastmele ladina keelt ja hoolimata tasulisest õppest kogunes kursusele väga palju huvilisi.

Tartu ülikooli klassikalise filoloogia professor Kristi Viiding ütles, et klassikalise filoloogia osakonnas, mis on sisuliselt ainus antiikeelte õpetamise kompetentsikeskus, tuntakse vastutust, et eri probleeme teadvustataks. Sealhulgas loetles Viiding, et ladina keele õppe tuleb Eestis kaardistada ning teadvustada tuleb praeguste ladina keele õpetajate erialaseid probleeme. «Tahame tõsta teadmiste taset ühtlasemaks ja teavitada tulevasi ladina keele õpetajaid ja õppejuhte algõppe võimaluste kohta.»

Konverentsile on esinema kutsutud Eesti gümnaasiumite ladina keele õpetajad ja ka õppejõud ning üliõpilased Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist ja rakenduskõrgkoolidest. Peale selle esinevad viis ladina keelt õpetavat väliskülalist Lätist, Ungarist, Taanist ja Saksamaalt.

Konverentsil püütakse lisaks ladina keele õpetamise hetkeolukorra kaardistamisele Eestis võrrelda siinset õpetamiskogemust ja –olukorda süstemaatiliselt teiste Euroopa piirkondade õpetamismudeliga.

Jaga artiklit