Infopööre, digipööre ja kommunikatiivne pööre

Inauguratsioon

See, kuidas me viimase paarikümne aasta tehnoloogilist (r)evolutsiooni mõtestame, annab meile võimaluse aru saada, milliseid ühiskondlikke muutusi me peaksime otsima või ootama ning millisteks muutusteks ka iseend ja oma üliõpilasi ette valmistama.

11. märtsil kell 16.15 peab TÜ peahoone aulas inauguratsiooniloengu  meediauuringute professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt. Inauguratsiooniloengu raames vaatab Pruulmann-Vengerfeldt kolme võimalust, kuidas tänapäeval toimuvat mõtestada: info (üle)küllusest lähtuv infopööre, tehnika arengust lähtuv digipööre ja vahendatud suhtlusest lähtuv kommunikatiivne pööre. Loengus vaadatakse inimest ja ühiskonda nende kolme pöörde keerises.

Professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt lõpetas 2001. aastal Tartu ülikoolis avalikkussuhete ja teabekorralduse eriala, 2002. aastal meedia ja kommunikatsiooni magistrantuuri ning 2006. aastal sama eriala doktorantuuri. Alates 2001. aastast töötab Pruulmann-Vengerfeldt Tartu ülikoolis ning alates 2008. aastast Eesti Rahva Muuseumi juures osaajaga teadurina.

Tema uurimishuvi on seotud erinevate uute tehnoloogiate kasutajatega lähtudes aktiivse ja kriitilise auditooriumi perspektiivist.

Pruulmann-Vengerfeldt on erinevate Eesti ja rahvusvaheliste projektide juht ning põhitäitja uurides nii muuseumi ja muuseumikommunikatsiooni, privaatsuse käsitlusi, privaatsust säilitavaid tehnoloogiaid, sotsiaalmeedia ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutust ja kasutajaid. Pille Pruulmann-Vengerfeldt on tegev ka TÜ ühiskonnateaduste instituudi juures tegutseva Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskuse juures ning selle kaudu NATO Teaduse ja tehnoloogia organisatsiooni sotsiaalmeedia teemalise uurimisrühma juures.

Pille Pruulmann-Vengerfeldt valiti meediauuringute professoriks 2014. aastal.

Jaga artiklit