Haridusteaduste instituudi hoone Salme tänaval.
FOTO: haridusteaduste instituut

Haridusteadlased arutlesid õppe üle

Uudis

Eelmise kuu lõpus toimus haridusteaduste instituudis üliõpilaste ja õppejõudude ühisfoorum «Kuhu lähed, haridusteaduste instituut?».

Avatud ruumi meetodil toimunud foorum andis võimaluse aruteluteemad välja pakkuda auditooriumil. Instituudi kommunikatsioonispetsialisti Eeva Kumbergi sõnul räägiti kõige rohkem sellest, kuidas korraldada õppetööd paindlikumalt ja kuidas koostada ideaalset tunniplaani. «Räägiti ka haridusteaduste õppekavade tulevikust ning kas ja mida võiks muuta sisulises ettevalmistuses õpetajatööks,» ütles spetsialist.

Foorumil tekitas elavat mõttevahetust instituudi ühisürituste teema, üliõpilaste seltsielu edendamine ja tegevused, kuidas reklaamida õpetajakutset. «Üliõpilased leidsid, et taolisest ühisfoorumist võiks saada traditsioon, sest kohtumine üksteist toetavas õhkkonnas andis vastuse nii mõnelegi arusaamatusi tekitanud küsimusele ning suurendas tahtmist tegutseda instituudi ja kogu õpetajahariduse tuleviku kujundamise heaks,» ütles Kumberg.

Ühisfoorumi tulemusena sõnastati edasine tegevusplaan ja otsustati, et lähema poolaasta jooksul panevad üliõpilaste esindajad kokku instituudi esinduskogu, mis ühendab nii õppekavade esindajad, programminõukogudes olevad tudengid kui ka teised, kes tahavad õppekorralduses ja ühistegevuses kaasa rääkida.

«Instituudi meie-tunde äratamiseks toimub kevadel piknik ja õpetajakoolituse populariseerimiseks luuakse initsiatiivgrupp, kes on valmis sarnaselt teadusbussiga tutvustama nüüdisaegset klassiruumi ja õpetamist,» rääkis Kumberg. Plaanis on algatada ka videotutvustuste sari, kus õpetajakoolituse üliõpilased räägivad õppest ja kutsuvad huvilisi tudengivarjuks.

Jaga artiklit