Keelenurk

Aprill 2023, nr 2

Pisut keemiast. Keemiline element süsinik on ehedal kujul tahke aine, mille looduslikud vormid on näiteks grafiit ja teemant ning tehislikud vormid grafeen ja fullereen. Süsiniku üks oksiide on süsihappegaas ehk süsinikdioksiid ehk CO2, mis on gaasiline ja kuulub õhu koostisesse.

Veebruar 2023, nr 1

Otsustanud Eesti rahvas Euroopa Liitu minna. Saanudki selleks võimaluse aastal 2004, aga enne tulnud ära tõlkida umbes 100 000 lehekülge õigusakte, et liidu õigus kenasti Eesti õigusruumiga kokku sobitada. Asunud siis tõlkijad palehigis tööle.

November 2022, nr 5
FOTO: Freepik.com

Elektronkella näidikul vilgub koolon. Iga sekund üks vilgatus. Kui seda mõnda aega jälgida, salvestub mällu pilt vilkuvast koolonist.

Inglise keel tiksub meie ümber. Tiksub päevast päeva. Tiksub muu hulgas koos kooloniga tundide ja minutite vahel.

Nii tik(s)ubki inglise kellakoolon eesti keelde.

Aga meil on siin hoopis teisiti. Meie nimelt oleme kokku leppinud, et kellaajas kasutame punkti

Infotund toimub 29.08 kell 12.00 Veski auditooriumis.

August 2022, nr 4

Asutuste ja nende üksuste nimetuste kirjapildi teemal küsitakse keelenõu üpris tihti. Vaadakem üle, millal kasutada suurt ja millal väikest algustähte Tartu Ülikooli ning selle üksuste, asutuste ja sidusühingute nimetuste näitel.

Kuidas kirjutada Tartu Ülikool?

Asutusenimetusi võib kirjutada nii suure kui ka väikese algustähega. Vabamas tekstis on eelistatud väike, ametlikumas kirjutises suur esitäht.

Juuni 2022, nr 3
FOTO: Paul Hanaoka / Unsplash

Koma kasutamine paneb iga kirjutaja vahel pead murdma. Seekordses keelenurgas võtame vaatluse alla kaks juhtumit, mille puhul koma on vajalik, aga kipub teinekord ununema.

Koma janingegaehkvõi ja kui ka ees

Üldiselt teatakse, et nende sidesõnade ette koma ei panda. Enamasti ei ole aga komapanek seotud mitte niivõrd konkreetsete sidesõnadega, vaid sellega, mis lauseosasid tuleb siduda.

Võtame näiteks paar lauset:

Aprill 2022, nr 2

Keelenurgas on lühenditest juba kaks korda juttu olnud. Vaatluse all on olnud nende ladinakeelne kuju ja suurtähtlühendite käänamine. Ülikooli eesti terminite komisjoni koosolekutel on aga mitu korda arutatud ka seda, kuidas lühendada eestikeelseid akadeemilisi ametinimetusi. Kas Prof või prof? Kas dekaanil on lühend? Mil viisil peaks lühenema nooremlektor: kas n.lektor või n-lektor?

Veebruar 2022, nr 1
FOTO: Sven Paulus

Igas keelekasutuskeskkonnas kujuneb välja omamoodi sõnapruuk, mida kõik selle liikmed teavad ja tunnevad. Ka ülikooliperes kasutatakse teatud töötajate, nähtuste või asjade kohta kindlaid sõnu. Kui keegi räägib näiteks õpilastest ja õpetajatestkoolistklassist ja tundidest, võib oletada, et ta on ülikooli tööle või õppima tulnud alles hiljuti. 

Siin on väike spikker neile, kellel parajasti ülikoolieluga kohanemine pooleli.

Detsember 2021, nr 8
FOTO: Pixabay.com

Kõikvõimas arvutikalender, mis meenutab kohustuste ja aja omavahelist meelevaldset suhtelisust, näitab juba detsembrikuud. Aasta on olnud täis segadust ning jõulu eel soovime ehk rohkemgi kui muidu näha kõiges selgust ja arusaadavust. Muu hulgas on paslik rääkida selgusest tekstis – tehkem seda seekord sõnade tänu ja tõttu abil.

September 2021, nr 7
FOTO: Pixabay.com
Kuidas käia ümber kõikvõimalike arvutikeskkondade ja -programmide nimedega?

Veebis töötamine on ülikoolipere jaoks enesestmõistetav. Seepärast tasub õppeaasta hakul meelde tuletada, kuidas käia ümber kõikvõimalike arvutikeskkondade ja -programmide nimedega.

Mil viisil käänata näiteks võõrnimesid Zoom, Teams, Panopto, Outlook, Youtube, Onedrive ja Moodle?

Juuni 2021, nr 6

Koroonaaeg on toonud suuri muutusi, sundinud tegema ühiskonnaelus ümberkorraldusi ning täiendanud ja muutnud ka sõnavara. Tuleb ju tõdeda, et enne seda pandeemiat polnud meie igapäevases keelepruugis selliseid väljendeid nagu 2+2-reegeleneseisolatsioonriigi lukkupaneknakkuskordajaeesliinitöötajasotsiaalne distantseeruminelähikontaktnelähikontaktse kontaktne jne.

Lehed

Telli voog RSS - Keelenurk
Telli voog RSS - Keelenurk