Keelenurk

Aprill 2024, nr 2

Vahel juhtub, et mõni sõna jääb pähe kinni, ei lähe enam ära ega lase ka teisi ligi. Igasse lausesse tundub sobivat üksnes ja ainult see väljend, teised ei meenu ning tunduvad ebasobivad. Oma mõju on sealjuures inglise keelel, mis annab tooni nii kõrgharidusvaldkonnas kui ka argielus.

Ja mis seal salata – esimesena pähe tuleva lahenduse kasutamine on lihtne ja kiire. Nii võivadki sõnakammitsad muutuda nakkavaks ja lõpuks saab ühest sõnast kõigi lemmik.

Veebruar 2024, nr 1

Üks tarbeteksti eripärasid on ökonoomsuspõhimõte: öeldakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Sellegipoolest satub ka asjalikku teksti sõnu, mille järele otsest vajadust ei ole, kuid mis võivad kuuluda näiteks autori harjumuspärasesse sõnavarasse või väljendada tema isikupärast stiili. Selles pole midagi halba, kui teksti mõte ei kannata, ent teinekord hakkab mõni sõna korduma eri kirjutajate lugudes silmatorkavalt tihti, mistõttu võib lugeja sellest üheülbalisusest väsida.

Üks niisugustest sageli korduvatest sõnadest on erinev.

November 2023, nr 5

Ladinakeelsetest sõnadest inter ’vahel, seas, hulgas’ ja disciplina ’õpetus’ on inglise keelde tulnud interdisciplinary ja eesti keelde interdistsiplinaarne. Kuna mõlemad on sama tähendusväljaga, on inglise ja eesti keeleruumi vahel liikudes kõige mugavam tarvitada just neid kaht sõna.

September 2023, nr 4

Tartu Ülikool pakub juba kolmandat aastat mikrokraadiprogramme. Need on tervikliku sisuga ja peamiselt üheaastased tasulised täiendusõppeprogrammid, mille õppija läbib enamasti koos tasemeõppe üliõpilastega ja mille eest saab 12–30 EAP-d.

Juuni 2023, nr 3

Konverents kutsub üles noorte väärtusi võimestama.

Projekt uuris Y-põlvkonna rändemustreid.

Infopäeva teine osa keskendub õpetajaharidusele.

Projekti rahastab Eesti-Läti partnerlusprogramm.

Hea teadustava kokkulepe juhendab teadlasi nende igapäevases töös.

Aprill 2023, nr 2

Pisut keemiast. Keemiline element süsinik on ehedal kujul tahke aine, mille looduslikud vormid on näiteks grafiit ja teemant ning tehislikud vormid grafeen ja fullereen. Süsiniku üks oksiide on süsihappegaas ehk süsinikdioksiid ehk CO2, mis on gaasiline ja kuulub õhu koostisesse.

Veebruar 2023, nr 1

Otsustanud Eesti rahvas Euroopa Liitu minna. Saanudki selleks võimaluse aastal 2004, aga enne tulnud ära tõlkida umbes 100 000 lehekülge õigusakte, et liidu õigus kenasti Eesti õigusruumiga kokku sobitada. Asunud siis tõlkijad palehigis tööle.

November 2022, nr 5
FOTO: Freepik.com

Elektronkella näidikul vilgub koolon. Iga sekund üks vilgatus. Kui seda mõnda aega jälgida, salvestub mällu pilt vilkuvast koolonist.

Inglise keel tiksub meie ümber. Tiksub päevast päeva. Tiksub muu hulgas koos kooloniga tundide ja minutite vahel.

Nii tik(s)ubki inglise kellakoolon eesti keelde.

Aga meil on siin hoopis teisiti. Meie nimelt oleme kokku leppinud, et kellaajas kasutame punkti

Infotund toimub 29.08 kell 12.00 Veski auditooriumis.

August 2022, nr 4

Asutuste ja nende üksuste nimetuste kirjapildi teemal küsitakse keelenõu üpris tihti. Vaadakem üle, millal kasutada suurt ja millal väikest algustähte Tartu Ülikooli ning selle üksuste, asutuste ja sidusühingute nimetuste näitel.

Kuidas kirjutada Tartu Ülikool?

Asutusenimetusi võib kirjutada nii suure kui ka väikese algustähega. Vabamas tekstis on eelistatud väike, ametlikumas kirjutises suur esitäht.

Juuni 2022, nr 3
FOTO: Paul Hanaoka / Unsplash

Koma kasutamine paneb iga kirjutaja vahel pead murdma. Seekordses keelenurgas võtame vaatluse alla kaks juhtumit, mille puhul koma on vajalik, aga kipub teinekord ununema.

Koma janingegaehkvõi ja kui ka ees

Üldiselt teatakse, et nende sidesõnade ette koma ei panda. Enamasti ei ole aga komapanek seotud mitte niivõrd konkreetsete sidesõnadega, vaid sellega, mis lauseosasid tuleb siduda.

Võtame näiteks paar lauset:

Lehed

Telli voog RSS - Keelenurk
Telli voog RSS - Keelenurk