Keelenurk

Oktoober 2019, nr 9
FOTO: Pixabay.com

Igas Tartu Ülikooli instituudis leidub vähemalt üks hea haldjas, kes nagu võluväel hoolitseb selle eest, et õppetöö kulgeks sujuvalt: et tunniplaanid saaksid õigeks ajaks tehtud, üliõpilased ainetele registreeritud, ruumid ürituste jaoks broneeritud jne. Kuidas aga neid häid haldjaid ametlikult nimetada?

September 2019, nr 8

Kui otsida Google’ist teavet Tartu Ülikooli moderaatorite kohta, võib peagi lugeda infopäevadest või konverentsidest, kus arutelusid, vestlusi või väitlusi modereerib moderaator.

Juuli 2019, nr 7

Keeles valitseb ökonoomiaprintsiip, mille kohaselt eelistatakse pikematele keelenditele (resp. sõnadele) lühemaid. Vajadus lühema väljendusviisi järele on otseselt seotud sõna kasutussagedusega: kuna pikem sõna võib osutuda tülikaks, võetakse kas loomuliku keelekasutuse või teadliku keelekorralduse käigus tarvitusele lühemad variandid.

Juuni 2019, nr 6

Usutavasti on iga üliõpilane kasutanud oma töö sissejuhatuses fraasi Käesoleva uurimustöö eesmärgiks ... või vähemasti kaalunud sellist sõnastusvarianti. Miks oleks parem seda mitte teha?

Esiteks ei ütle käesolev (või antud) midagi sellist, mida lugeja juba ei teaks. Sobivad ka Selle uurimistöö või Siinse uurimistöö. Midagi ei ole katki, kui liigne sõna üldse ära jätta ning alustada sõnaga Uurimistöö.

Mai 2019, nr 5
FOTO: Pixabay.com

Saksa, kaude ka vanaprantsuse ja ladina juurtega võõrsõna paneel on eesti erialakeeles kenasti kodunenud: paneeliks tavatsetakse nimetada puittahveldist ja plaatjat ehitusdetaili, aga ka brauseri alamakent. Paraku on inglise keele mõjul hakanud selle sõna külge ka teised tähendused, mis tõrjuvad muud sõnad ja sõnaühendid ebaõiglaselt kõrvale.

Vestlusring (ingl panel discussionpanel) on kuulajaskonna ees toimuv juhitud rühmaarutelu kindlal teemal.

Aprill 2019, nr 4
FOTO: Pixabay.com

Töötoal on mitu tähendust: see võib olla töökabinet, töökoda või lühikoolitus.

Seega kui olete minemas töötuppa, võite sattuda samas hoones asuvasse ruumi: töötamise tuppa ehk töökabinetti. Kui otsustate siiski majast välja minna, võib tegu olla teises hoones oleva töökojaga või näiteks kingsepa- või metallitöötoaga. Võib-olla lähete aga hoopis lühikesele intensiivkursusele, mida võiks nimetada peale töötoa ka õpitoaks.

Märts 2019, nr 3

On üldteada, et üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. Küllap sama teevad ka skeemid, joonised, diagrammid ja muud illustreerivad materjalid, mille saab koondada nimetuse sele alla. Kuigi sele (om sele, os selet) võib esmapilgul tunduda mõneti harjumatuna, aitab lühike sissevaade minevikku selle tähendust avada ja seeläbi sõna omasemaks muuta.

Veebruar 2019, nr 2

Kes on varem kuulnud vaatmikust? See on ettekanne, mida saab tervikuna vaadata ja tihtipeale saab selle juures autoriga mõtteid vahetada. Ülikoolipere liikmed esitlevad vaatmikke konverentsidel, tutvustades ühel suurel stendile välja pandud lehel oma teadustööd. Vaatmiku võib koostada slaidiesitlus- või tekstitöötlusprogrammis ja projitseerida seinale ka hoopis videoprojektoriga.

Jaanuar 2019, nr 1
ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com
Keeletehnoloogia (ingl language technology) on erialadevaheline valdkond, mis tegeleb keelelise informatsiooni – teksti ja kõne – arvutitöötluseks vajalike meetodite uurimise ja rakenduste arendamisega. (Meister 2018)

Kui veel paarkümmend aastat tagasi peeti rääkivat ja isemõtlevat autot pigem ulme valdkonda kuuluvaks, siis nüüd ei imestata enam sugugi selle üle, et auto mõistab häälkäsklusi ja arvuti parandab õigekirjavigu. Keeletehnoloogia rakendused on saanud meie igapäevaelu osaks, nii et tavakasutaja ei küsigi enam, kuidas arvuti suudab keelt mõista. Speller, kõnetuvastus ja kõnesüntees, masintõlge, veebisõnastikud, infootsing ja suuline suhtlus arvutiga on näited keeletehnoloogia enimlevinud rakendustest.

Detsember 2018, nr 11
FOTO: Pixabay.com

On üldteada, et kõik šampanjad on vahuveinid, kuid kõik vahuveinid ei ole šampanjad – on ainult need, mis on toodetud Kirde-Prantsusmaal Champagne’i maakonnas traditsiooniliste meetoditega ja kindlatest viinamarjasortidest. Üldjoontes samamoodi on auditoorse ja kontaktõppega, sest ka need ei ole samatähenduslikud sõnad.

Kontaktõpe (ingl contact learning/teaching) on auditoorses või veebipõhises õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad samal ajal nii üliõpilane kui ka õppejõud.

Lehed

Telli voog RSS - Keelenurk
Telli voog RSS - Keelenurk