Keelenurk

Veebruar 2020, nr 2

22. detsembril 1982 tegi vabariiklik õigekeelsuskomisjon (nüüdne Emakeele Seltsi keeletoimkond) otsuse, et väiketähtlühendite järele ei ole enam kohustust punkti panna: tel, a, nr, pst. Selle soovituse taga oli otstarbekus – kui juba sõna lühendada, siis võiks ära jätta ka tarbetud kirjavahemärgid.

Sel peaaegu 40 aastat kehtinud kirjutusviisil on mitu erandit, millest tasub esile tõsta kaks:

Jaanuar 2020, nr 1

Igas keelekeskkonnas tekib aeg-ajalt mõni lemmiksõna, mida armastatakse rohkem pruukida. Mõni neist muutub valdavaks mitmes keelekeskkonnas ja lõpuks suures osas ühiskonnastki. Üks selliseid moesõnu on panustama.

Panustamisel on otsene ja kujundlik tähendus. Otseses tähenduses võib see olla eseme kaasapanemine hauda või summa panemine mängu. Selle kõrval kasutatakse panustamist aga ülekaalukalt kujundlikus tähenduses.

Detsember 2019, nr 11
ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Nii nagu mis tahes kollektiivis, on ka ülikoolis välja kujunenud kindlad tavad, mis väljenduvad muu hulgas keelekasutuses. Seejuures on osa sõnastus- ja lausestusviise oma pideva kordumise tõttu muutunud nii harjumuspäraseks, et nende õigsuses ei vaevu me kahtlema.

November 2019, nr 10
FOTO: Pixabay.com
Juhuvalikuga katse (ingl randomized experiment) on teaduseksperiment, mille osalised on valitud juhuslikult. Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Juhuvalikuga katse». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Tegusõnu, milles on eeri-liide, on eesti keeles üpris palju, näiteks päring *eerima annab õigekeelsussõnaraamatu veebiväljaandes 966 vastet. Kõigil neil tegusõnadel ei saa keelenurgas peatuda, nii et võtkem vaatluse alla mõni variatiivsem.

Oktoober 2019, nr 9
FOTO: Pixabay.com

Igas Tartu Ülikooli instituudis leidub vähemalt üks hea haldjas, kes nagu võluväel hoolitseb selle eest, et õppetöö kulgeks sujuvalt: et tunniplaanid saaksid õigeks ajaks tehtud, üliõpilased ainetele registreeritud, ruumid ürituste jaoks broneeritud jne. Kuidas aga neid häid haldjaid ametlikult nimetada?

September 2019, nr 8

Kui otsida Google’ist teavet Tartu Ülikooli moderaatorite kohta, võib peagi lugeda infopäevadest või konverentsidest, kus arutelusid, vestlusi või väitlusi modereerib moderaator.

Juuli 2019, nr 7

Keeles valitseb ökonoomiaprintsiip, mille kohaselt eelistatakse pikematele keelenditele (resp. sõnadele) lühemaid. Vajadus lühema väljendusviisi järele on otseselt seotud sõna kasutussagedusega: kuna pikem sõna võib osutuda tülikaks, võetakse kas loomuliku keelekasutuse või teadliku keelekorralduse käigus tarvitusele lühemad variandid.

Juuni 2019, nr 6

Usutavasti on iga üliõpilane kasutanud oma töö sissejuhatuses fraasi Käesoleva uurimustöö eesmärgiks ... või vähemasti kaalunud sellist sõnastusvarianti. Miks oleks parem seda mitte teha?

Esiteks ei ütle käesolev (või antud) midagi sellist, mida lugeja juba ei teaks. Sobivad ka Selle uurimistöö või Siinse uurimistöö. Midagi ei ole katki, kui liigne sõna üldse ära jätta ning alustada sõnaga Uurimistöö.

Mai 2019, nr 5
FOTO: Pixabay.com

Saksa, kaude ka vanaprantsuse ja ladina juurtega võõrsõna paneel on eesti erialakeeles kenasti kodunenud: paneeliks tavatsetakse nimetada puittahveldist ja plaatjat ehitusdetaili, aga ka brauseri alamakent. Paraku on inglise keele mõjul hakanud selle sõna külge ka teised tähendused, mis tõrjuvad muud sõnad ja sõnaühendid ebaõiglaselt kõrvale.

Vestlusring (ingl panel discussionpanel) on kuulajaskonna ees toimuv juhitud rühmaarutelu kindlal teemal.

Aprill 2019, nr 4
FOTO: Pixabay.com

Töötoal on mitu tähendust: see võib olla töökabinet, töökoda või lühikoolitus.

Seega kui olete minemas töötuppa, võite sattuda samas hoones asuvasse ruumi: töötamise tuppa ehk töökabinetti. Kui otsustate siiski majast välja minna, võib tegu olla teises hoones oleva töökojaga või näiteks kingsepa- või metallitöötoaga. Võib-olla lähete aga hoopis lühikesele intensiivkursusele, mida võiks nimetada peale töötoa ka õpitoaks.

Lehed

Telli voog RSS - Keelenurk
Telli voog RSS - Keelenurk