Ülikooli lemmiksõnad. Väldime erineva rõhutamist

Keelenurk

Üks tarbeteksti eripärasid on ökonoomsuspõhimõte: öeldakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Sellegipoolest satub ka asjalikku teksti sõnu, mille järele otsest vajadust ei ole, kuid mis võivad kuuluda näiteks autori harjumuspärasesse sõnavarasse või väljendada tema isikupärast stiili. Selles pole midagi halba, kui teksti mõte ei kannata, ent teinekord hakkab mõni sõna korduma eri kirjutajate lugudes silmatorkavalt tihti, mistõttu võib lugeja sellest üheülbalisusest väsida.

Üks niisugustest sageli korduvatest sõnadest on erinev.

Võrgustikus peetakse rahvusvahelist mõttevahetust Euroopat puudutavatel erinevatel teemadel.

Spetsialistid töötavad nii abivajavate üksikisikute kui ka erinevate kogukondadega.

Hea juht tunneb erinevaid riskijuhtimise ja -analüüsi meetodeid ja vahendeid.

Süsteem muutub terviklikuks, kui ühendada kõik selle erinevad osad.

Ettevõtluskoostöö edukust mõjutab palju erinevaid tegureid.

Sõnade teemad, kogukonnad, meetodid ja vahendid, osad ja tegurid mitmuslik vorm ise juba näitab, et küllap on need erinevad – sest vaevalt võiks jutt olla täpselt samasugustest teemadest, kogukondadest, vahenditest või teguritest. Kui jätta erinev välja, jääb lause mõte enamasti samaks, aga vorm muutub ökonoomsemaks:

Võrgustikus peetakse rahvusvahelist mõttevahetust Euroopat puudutavatel teemadel.

Spetsialistid töötavad nii abivajavate üksikisikute kui ka kogukondadega.

Hea juht tunneb riskijuhtimise ja -analüüsi meetodeid ja vahendeid.

Süsteem muutub terviklikuks, kui ühendada kõik selle osad.

Ettevõtluskoostöö edukust mõjutab palju tegureid.

Tarbetu on erinev ka siis, kui samas väljendis on arv, mis viitab otseselt erinevusele:

Eesti keele ja kultuuri õpet toetatakse 29 erinevas kõrgkoolis. > 29 kõrgkoolis

Otsus võeti vastu 13 erinevas liikmesriigis. > 13 liikmesriigis

Auditooriumi seinal on kuus erinevat pilti. > kuus pilti

Niisiis võiks sõna erinev kasutusega tekkivat asjatut topeltrõhutust selgust nõudvas tarbetekstis vältida, sest ülejäänud lause osad kannavad selle sõna tähenduse vaikimisi välja.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit