FOTO: Freepik.com

Punktid, kriipsud ja nullid

Keelenurk

Elektronkella näidikul vilgub koolon. Iga sekund üks vilgatus. Kui seda mõnda aega jälgida, salvestub mällu pilt vilkuvast koolonist.

Inglise keel tiksub meie ümber. Tiksub päevast päeva. Tiksub muu hulgas koos kooloniga tundide ja minutite vahel.

Nii tik(s)ubki inglise kellakoolon eesti keelde.

Aga meil on siin hoopis teisiti. Meie nimelt oleme kokku leppinud, et kellaajas kasutame punkti

Infotund toimub 29.08 kell 12.00 Veski auditooriumis.

Testi saab teha 5. juulil kl 12.00 või 14.15 valitud arvutiklassides.

Aktus algab 15. juunil kell 15.00 peahoone ees.

Palume registreeruda seminarile hiljemalt 26. novembril kl 10.00.

Kui räägime ajavahemikust, on meil lisaks tarvis pikka kriipsu. Sealjuures jätame kriipsuesise ja -taguse tühikuta ning paneme kriipsu tihedalt kellaajaga kokku.

Neljapäeval kella 16.15–18.00 esineb doktoriseminaril külalisprofessor.

Kohvipausile olete oodatud kl 14.30–14.45.

Täistunnivahemike kirjutamisel võime lasta punktidel ja nullidel puhata, vaja on pikka kriipsu.

Ülikooli veebipood on avatud kl 12–16.

Lõunasöök kestab kl 13–14.

Ülikooli üritustel oleme erandlikult pannud punktid-nullid siiski rakkesse ka täistundide korral, et osalejad ei jääks akadeemilist veerandtundi eeldades hiljaks.

Doktoritöö kaitsmine algab kl 15.00 senati saalis.

Neljapäeval kella 14.00–16.00 peab ülikooli muuseumis loengu külalisprofessor.

Ärgem laskem siis koolonil endale pähe tiksuda, valigem kriipsule õige pikkus ja andkem nullidele vahel puhkust.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit