Keelenurk

November 2018, nr 10
Märksõnad: 

«Kas sul on Powerpoint presentatsioon?» Sellises õppejõu või kaasüliõpilase küsimuses ei tundu esmapilgul midagi kummalist. Siiski on siin mitu konksu.

Oktoober 2018, nr 9
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik
Videoprojektor (ingl video projector) on seade, millega kuvatakse seinaekraanile kujutisi.
Märksõnad: 

Millega õppetöös, konverentsidel, üritustel või miks mitte ka kodus seinale kujutisi kuvatakse?

Selles, et kujutisi projitseerivat seadet nimetatakse projektoriks, paistab olevat peaaegu üksmeel, aga mis võiks sobida termini esiosaks? Andmeprojektor, dataprojektor, kuvaprojektor, multimeediaprojektor võivideoprojektor? Heal projektoril mitu nime.

September 2018, nr 8
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik
Digihumanitaaria (ingl digital humanities) on tehnoloogilistel võimalustel põhinev humanitaarne teadustöö.
Märksõnad: 

Termin digihumanitaaria on moodustatud sõnadest digitaalne ja humanitaaria. Digitaalne viitab numbritele ja arvudele, humanitaaria aga on hoopis reaalia vastand.

Sisuliselt seob digihumanitaaria mõiste kvantitatiivsed uurimismeetodid, tekstikorpused, avaandmed, heli-, pildi- ja videotöötluse, digitaliseerimise jms. Veel näib selle mõiste taga peituvat järeldus, et humanitaaria ja reaalia ühendada on kasulik.

Juuli 2018, nr 7
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik

Viimase kümmekonna aastaga on teadustekstides järsult sagenenud sõnade piloot ja piloteerima kasutus. Räägitakse pilootprojektidest ja -uuringutest, piloteeritakse näiteks küsimustikku või programmi. Võib arvata, et ingliskeelse sõna pilot toel ei lõppe sõnade piloot ja piloteerima võidukäik niipea.

Juuni 2018, nr 6
Märksõnad: 

Eestit tavatsetakse reklaamida e-riigina. Meil on näiteks e-pangandus, e-maksuamet ja e-valitsus, kus pakutakse e-teeninduse kaudu e-teenuseid. E-raamatukogudes loetakse e-lugeriga e-raamatuid. Nagu ontlikule e-riigile kohane, ei puudu meil ka e-(üli)kool ega e-õpe, iseasi, mida e-õppe all silmas peetakse.

Mai 2018, nr 5
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik
Märksõnad: 

Muutustega ühiskonnas ja tehnoloogia arenguga on kaasnenud uus õppevorm – MOOC.

MOOC ehk vaba juurdepääsuga e-kursus (ingl massive open online course) on täiendusõppeprogrammi erivorm, mis on avatud registreerimisega, täielikult veebipõhine ja osalejatele tasuta (Tartu Ülikooli täiendusõppe eeskiri).

Aprill 2018, nr 4
ILLUSTRATSIOON: Maarja Nõmmik
Märksõnad: 

Kui otsiti läbipaistvat sõna ingliskeelse termini start-up selgitamise jaoks, lähtuti võimalusest luua uus sõna kujundlikkuse ja metafooride abil. Kevaditi pannakse mulda seemned, et need saaks idanema hakata ja juba mõne kuu pärast vilja kanda. Ülekantud tähenduses on iga ettevõtte eesmärk areneda, kasvada ja vilja kanda.

Lehed

Telli voog RSS - Keelenurk
Telli voog RSS - Keelenurk