Ülikooli lemmiksõnad. Interdistsiplinaarne

Keelenurk

Ladinakeelsetest sõnadest inter ’vahel, seas, hulgas’ ja disciplina ’õpetus’ on inglise keelde tulnud interdisciplinary ja eesti keelde interdistsiplinaarne. Kuna mõlemad on sama tähendusväljaga, on inglise ja eesti keeleruumi vahel liikudes kõige mugavam tarvitada just neid kaht sõna.

Et sõnaga interdistsiplinaarne väljendatav omadus on kõrghariduse vallas väga ajakohane, vajab keelend tihedat kasutust. Kohati näib see olevat akadeemilises keeles ainuvõimalik variant. Üks alatihti korduv sõna võib aga muuta teksti uinutavaks, veidi üheülbaliseks, natuke igavakski, ja tekitab soovi öelda vahel kuidagi teisiti.

Sõna interdistsiplinaarne omasõnaliseks vasteks on enamasti pakutud keelendeid erialadevaheline ja teadusharude vaheline, pedagoogikas ka ainetevahelineTartu Ülikooli kontekstis sobiks mõnikord ka valdkondadevaheline.Teaduskeele edendaja Peep Nemvalts on välja pakkunud sõna mitmeteaduslik. Kõik need sõnad võivad sobivates kohtades keelekasutust rikastada.

Aga miks mitte sõnaga interdistsiplinaarne veel enamgi lustida? Kui astuda omadussõna raamidest välja, võiks öelda ka mitut muud moodi:

Konverents ühendab mitut teadusvaldkonda.

Sellesse projekti on kaasatud kolme eriala esindajad.

Tema uurimistöö paikneb mitme teadusharu piirimail.

Seekordne seminar on viie teadusala kohtumispaik.

Õpikus liidavad oma jõud geograafia ja ajalugu.

Siin löövad käed geneetika ja tehnoloogia.

Muidugi tuleb lustimiseks kohta ja aega valida. Asjalikku ja ametlikku teksti iga mänguline võte ei sobi. Ent ka pelgalt ühe sõna juurde jäämine ei pruugi alati lugemishuvile kaasa aidata. Parim lahendus on leida eri tekstides kuldne kesktee võõrsõna liigtarvituse ja vaba keelekasutuse vahel.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit