Kui elutu muutub liiga elavaks

Keelenurk

Konverents kutsub üles noorte väärtusi võimestama.

Projekt uuris Y-põlvkonna rändemustreid.

Infopäeva teine osa keskendub õpetajaharidusele.

Projekti rahastab Eesti-Läti partnerlusprogramm.

Hea teadustava kokkulepe juhendab teadlasi nende igapäevases töös.

Kursus pakub lisapunkte õigusteaduskonda kandideerimisel.

Uus eriala võitleb ületarbimisega.

See, et vesi jookseb, on eesti keeles tavaline. Illustratsioon: DALL·E

Isikustamine on levinud keelevõte, kus elutule poogitakse külge elusa omadused ja ülesanded. Seda kasutatakse enamasti siis, kui tegijat ei soovita esile tõsta. Oleme väga harjunud ütlustega auto sõidabraadio mängibvesi jookseb jne ning need kõlavad eesti keeles loomulikuna.

Vahel aga juhtub, et elutut kiputakse isikustama liiga tihti. Kui see muutub peamiseks stiilielemendiks, võib tekst minna liiga üheplaaniliseks. Pealekauba võib kujundlikult mõtleval lugejal olla raske kirjapandut tõsiselt võtta, kui tema silme ette peaks kerkima kursus, kes midagi pakub, projekt, kes miskit uurib, või eriala, kes võitleb, ilma et inimesed sellesse üldse kaasatud oleks.

Kirjutades võiks kaaluda, kas (tihtipeale inglise keelest mõjutatud) liigne isikustamine on otstarbekas või saaks ilma tegijata lauses kasutada teisi keelevõtteid:

Konverentsil kutsutakse üles noorte väärtusi võimestama.

Projektis uuriti Y-põlvkonna rändemustreid.

Infopäeva teises osas keskendutakse õpetajaharidusele.

Projekti rahastatakse Eesti-Läti partnerlusprogrammist.

Hea teadustava kokkuleppest juhinduvad teadlased oma igapäevases töös.

Kursuse läbinu saab lisapunkte õigusteaduskonda kandideerimisel.

Uuel erialal astutakse võitlema ületarbimisega / astutakse vastu ületarbimisele.

Üsna küsitavaks muutub elutu isikustamine siis, kui lauses on elusad tegijad juba olemas, kuid nendele kuuluv au on antud elutule:

Tiina Lehe ja Miina Õie raamat võtab vaatluse alla roheleppe rakendamise võimalused > Tiina Leht ja Miina Õis võtavad raamatus vaatluse alla ...

Markus Kännu artikkel juhib tähelepanu eakate vajadustele pärast vaagnaluumurdu > Artiklis juhib Markus Känd tähelepanu ...

Kivimäe doktoritöö uuris maksumuudatustega seotud probleeme > Kivimäe uuris oma doktoritöös ...

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit