Kuidas tõlkida sõna carbon?

Keelenurk

Pisut keemiast. Keemiline element süsinik on ehedal kujul tahke aine, mille looduslikud vormid on näiteks grafiit ja teemant ning tehislikud vormid grafeen ja fullereen. Süsiniku üks oksiide on süsihappegaas ehk süsinikdioksiid ehk CO2, mis on gaasiline ja kuulub õhu koostisesse.

Pisut tõlkimisest. Inglise carbon on võimalik olenevalt kontekstist tõlkida nii süsinikuks kui ka süsinikdioksiidiks, mis on aga erineva agregaatoleku ja keemilise koostisega. Seepärast tuleks tõlkimisel täpselt teada, kummast ainest jutt käib. Kui näiteks tõlkida väljend carbon emission eesti keeles süsinikuheiteks, tähendaks see otsekui, et meil lendlevad õhus suuremat ja väiksemat sorti tahked tükikesed. Enamasti mõeldakse väljendi carbon emission all siiski süsinikdioksiidi heidetCO2 heidet, st gaasilises olekus aine heidet.

Pisut soovitusi Euroopa Liidu ühtse terminibaasi IATE põhjal

Inglise keeles

Eesti keeles

Agregaatolek

Märkus või selgitus

low carbon (economy, future, society, transport system, technology)

vähese COheitega (majandus, tulevik, ühiskond, transpordisüsteem, tehnoloogia)

gaasiline

 

carbon cost

CO2-ga seotud kulud

gaasiline

Sisaldab nii CO2 hinda kui ka heitkoguse vähendamise kulu

carbon cycle

süsinikuringe

tahke

Ringe alates süsiniku ammutamisest ja kasutamisest kuni CO2 paiskamiseni atmosfääri

carbon footprint,

carbon dioxide footprint

CO2 jälg

gaasiline

IATE-s on tõlge COjalajälg, aga kuna CO2-l jalgu ei ole, piisab sõnast jälg

carbon-intensive (imports, fuel)

CO2 heidet tekitav (import, kütus)

gaasiline

 

carbon market

CO2-turg

gaasiline

Koht, kus riigid ostavad ja müüvad saastekvoote

carbon-neutral,

carbon neutrality,

net zero carbon,

net zero carbon dioxide

CO2-neutraalne või süsinikuneutraalne

nii gaasiline kui ka tahke

Tuleb eristada, kas mõeldakse heidet või tervet süsinikuringet. Enamasti hõlmab mõiste heite vähendamist ja siis sobib CO2-neutraalne paremini. Kui räägitakse süsinikuringest, on eelistatav süsinikuneutraalne

carbon price

COhind

gaasiline

Ühe tonni heite rahaline väärtus

carbon stock

süsinikuvaru

tahke

Talletatud süsiniku kogus miljonites tonnides

carbon tax

CO2-maks, süsinikdioksiidimaks

gaasiline

CO2 heite vähendamise eesmärgil tasutav maks

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit