Ülikooli lemmiksõnad. Kas mikrokraad on tõesti kraad?

Keelenurk

Tartu Ülikool pakub juba kolmandat aastat mikrokraadiprogramme. Need on tervikliku sisuga ja peamiselt üheaastased tasulised täiendusõppeprogrammid, mille õppija läbib enamasti koos tasemeõppe üliõpilastega ja mille eest saab 12–30 EAP-d.

Teadlane mikrokraadi uurimas. ILLUSTRATSIOON: Artur Kuus

Sõna mikrokraadiprogramm on pisut hägune, pikk ja lohisev, kuid selline on ülikoolide vahel saavutatud kompromiss. Ehkki termini loomisel kaaluti mitut varianti, jäädi lõpuks mikrokraadi juurde tingimusel, et sellele lisatakse olenevalt ülikoolist sõna programm või kava. Tartu Ülikool valis sõna mikrokraadiprogramm ja pruugib vahel ka mikrokraadiõpet.

Põhjus, miks sõna mikrokraad ei ole soovitatav omaette kasutada, seisneb selles, et täiendusõppijas võib tekkida ekslik mulje, nagu saaks ta pärast programmi läbimist mingi väiksemat sorti kraadikese. Pealtnäha sõna mikrokraad sellele ju nagu viitakski. Tegelikult antakse õppijale täiendusõppe tunnistus, mitte kraadi omandamist tõendav diplom.

Mikrokraadiprogrammi võib käsitada väikese osana tulevasest võimalikust kraadiõppest: näiteks võib pärast ühe või mõnel erialal ka mitme mikrokraadiprogrammi läbimist astuda ülikooli tasemeõppesse, kanda programmi(de) ained üle, võtta juurde ülejäänud vajalikud ained, kirjutada lõputöö ja omandada kraad. Sellist võimalust, et mitme mikrokraadiprogrammi läbimisel tuleks automaatselt kokku n-ö päriskraad, ülikoolid ei paku.

Pealkirjas olevale küsimusele tuleb seega vastata, et mikrokraad ei ole isegi mitte pisitilluke kraad. Segadus on aga kerge tekkima: ülikooli keelekasutuses võib kohati märgata, et õppijatele lubatakse just kraadi. Ühel programmi tutvustaval veebilehel räägitakse mikrokraadi omandamisest, teisel kirjeldatakse, milline sihtrühm on oodatud mikrokraadi võtma, kolmandal on juttu mikrokraadi taotlejatest. Sellised väljendid viivad lugeja eksiteele ja tekitavad temas valeootusi.

Mitmel veebilehel on mikrokraad omandanud ka programmi või õppe tähenduse. Kõneldakse mikrokraadile registreerumisest (registreerutakse ikka programmi) ja mikrokraadi läbimisest (läbitakse enamasti programmi, mitte kraadi) ning kutsutakse tutvuma mikrokraadiga (programmiga pigem, eks?). Veel räägitakse sellest, et mikrokraadil omandatakse alusteadmisimikrokraad pakub oskusimikrokraad aitab kaasa aruteludele ühiskonnas ja mikrokraad alustab septembris – kõikidel neil juhtudel räägitakse tegelikult mikrokraadiprogrammist või -õppest.

Niisiis, püüame segaduse vähendamiseks vältida sõna mikrokraad ning kasutada sõnu mikrokraadiprogramm ja mikrokraadiõpeSedasi ei tekita me õppijates arusaama, nagu antaks neile mikrokraadiprogrammi läbimisel kraad.

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit