Põhikiri ja uus koosseis läksid senatis läbi

Uudis

Esimese koosseisuga senat pani oma tööle 30. mail kena punkti, kui 20 senati liikmest hääletas 17 uue Tartu ülikooli põhikirja poolt.

Vastuvõetud põhikiri toob suurima muudatusena võrreldes ülikooli kehtiva põhikirjaga kaasa selle, et moodustatakse neli suurt teaduskonda: filosoofia-, sotsiaal-, arsti- ning loodusteaduskond. Sellest tingituna muutub senine valdkondlik koordinatsioonitasand juhtimistasandiks.

Uue põhikirja vastu- ja poolthääli jagasid senatiliikmed anonüümselt. Pärast korduvat hääletamist ja häälte üle lugemist oli lõpuks 20 senati liikme hulgast salajase hääletamisega nõus 11 ehk enamus.

Nüüd peab nõukogu 30 päeva jooksul senati otsuse kinnitama. Istung toimub 16. juunil.

Senat otsustab ülikooli akadeemilise struktuuri ümberkorraldamine neljaks teaduskonnaks ja nende koosseisus olevate instituutide ja kolledžite loomise hiljemalt 31. maiks 2015. Hiljemalt 31. augustil 2015 kehtestab rektor instituutide, kolledžite ja teaduskonnaväliste asutuste põhikirjad. Dekaanide valimised  toimuvad hiljemalt 15. detsembril 2015. Põhikiri jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

Rektor kinnitas, et kuigi põhikiri sai senatilt n-ö rohelise tule, jätkab uue koosseisuga senat sellega kindlasti veel tööd.

Ühtlasi kinnitati Tartu ülikooli senati uus koosseis. Uue senati volitused algasid 1. juulil ja kestavad kolm aastat.

Senati teise koosseisu valiti humaniora valdkonnast muusikahariduse lektor Tuulike Kivestu, eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja, etnoloogia professor Art Leete ning uue testamendi lektor ja religiooniuuringute teadur Ain Riistan.

Medicina valdkonna esindajatena jätkavad sisekliiniku juhataja, sisehaiguste propedeutika professor Margus Lember, mikrobioloogia instituudi juhataja, meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar, uued liikmed on meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer ning spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik.

Realia et naturalia valdkonnast valiti senati teise koosseisu füüsika instituudi direktor Jaak Kikas, mikroobigeneetika professor Maia Kivisaar, keemia instituudi direktor, füüsikalise keemia professor Enn Lust ning arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor Jaak Vilo.

Socialia valdkonda hakkavad esindama rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg, ühiskonnateaduste instituudi juhataja ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit ja õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak.

Lisaks akadeemiliste töötajate valitud liikmetele kuuluvad senatisse rektor ja viis üliõpilaste esindajat.

Esimest korda valiti ka senati asendusliikmed, kes võtavad esindaja kohustused üle juhul, kui senine senati liige seda mingil põhjusel enam teha ei saa.

Senati teise koosseisu valimistel maikuu keskel osales 662 ülikooli töötajat.

Jaga artiklit

Märksõnad

senat, põhikiri