Juuni 2017, nr 6
Märksõnad: 

Senati valimiskomisjon kinnitas 19. mail senati valimiste tulemused. Esimest korda sai senati liikmeid valida ainult elektroonselt, paberkandjal hääletamist ei toimunud. Hääletamine toimus salajaste valimistena 16.–18. mail.

Igast valdkonnast valiti senati koosseisu neli enim hääli saanud kandidaati. Peale selle selgitati pingerea järgi välja ka iga valdkonna asendusliikmed.

Juuni 2014, nr 6
Märksõnad: 

Esimese koosseisuga senat pani oma tööle 30. mail kena punkti, kui 20 senati liikmest hääletas 17 uue Tartu ülikooli põhikirja poolt.

Vastuvõetud põhikiri toob suurima muudatusena võrreldes ülikooli kehtiva põhikirjaga kaasa selle, et moodustatakse neli suurt teaduskonda: filosoofia-, sotsiaal-, arsti- ning loodusteaduskond. Sellest tingituna muutub senine valdkondlik koordinatsioonitasand juhtimistasandiks.

Mai 2014, nr 5
Märksõnad: 

Senati valimiskomisjon registreeris 17. aprillil Tartu ülikooli senati kandidaadid ja nende järjekorranumbrid.

Enim kandidaate on humaniora valdkonnas, kus kandideerivad muusikahariduse lektor Tuulike Kivestu, eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja Art Leete, eesti kirjanduse professor Arne Merilai, teoreetilise filosoofia vanemteadur Bruno Mölder, uue testamendi lektor Ain Riistan ning ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selart.

Mai 2014, nr 5
FOTO: Andres Tennus
Senati esimene korraline istung.
Märksõnad: 

Maikuu keskpaigas peaksid selguma senati teise koosseisu liikmed, ent ära ei tasu unustada ka neid, kes selle tööga alustasid.

Aprill 2014, nr 4
Märksõnad: 

Seoses praeguse senati koosseisu volituste lõppemisega sel kevadel saab esitada kandidaate TÜ senati teise koosseisu.

Telli voog RSS - senat
Telli voog RSS - senat