Senatisse pürgib 20 kandidaati

Uudis

Senati valimiskomisjon registreeris 17. aprillil Tartu ülikooli senati kandidaadid ja nende järjekorranumbrid.

Enim kandidaate on humaniora valdkonnas, kus kandideerivad muusikahariduse lektor Tuulike Kivestu, eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja Art Leete, eesti kirjanduse professor Arne Merilai, teoreetilise filosoofia vanemteadur Bruno Mölder, uue testamendi lektor Ain Riistan ning ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja Anti Selart.

Medicina valdkonnas kandideerivad sisekliiniku juhataja Margus Lember, mikrobioloogia instituudi juhataja Irja Lutsar, meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer ning spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik.

Realia et naturalia valdkonnas kandideerivad ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor Leho Ainsaar, füüsika instituudi direktor Jaak Kikas, mikroobigeneetika professor Maia Kivisaar, keemia instituudi direktor Enn Lust ja arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo.

Socialia valdkonnas kandideerivad rahvusvaheliste suhete teooria professor Eiki Berg, ühiskonnateaduste instituudi juhataja Halliki Harro-Loit, õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak ning rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

Igas valdkonnas osutub valituks neli enim hääli saanud kandidaati. Senati valimised toimuvad TÜ peahoone aulas 16. mail. Eelhääletamine korraldatakse 5. mail Narva kolledžis, 6. mail Tallinnas, 7. mail Pärnu kolledžis, 8. mail Viljandi kultuuriakadeemias ning 9. mail ja 12.–15. mail ülikooli peahoones.

Jaga artiklit

Märksõnad

senat