FOTO: Andres Tennus

Haridusuuenduskeskus õpetab tänapäevaselt suhtlema

Uudis

TÜ Pedagogicum avas vanas anatoomikumis haridusuuenduskeskuse, kus on õpetajakoolituseks kasutada moodne esitlus- ja õppetehnika.

Muu hulgas on keskuse kahel korrusel võimalused mitmetasemeliseks video- ja helisalvestuseks, 3D printer, interaktiivsed projektorid ja puutetundlik laud. Eesmärk on julgustada nii praegusi kui ka tulevasi õpetajaid kasutama enam uuenduslikke haridustehnoloogilisi töövahendeid ja õppemeetodeid ning aidata sellega kaasa õppimise muutmisele atraktiivsemaks ja tõhusamaks. Pildil demonstreerib foonikaklassi võimalusi Eleri Lõhmus.

Haridusuuenduskeskuse ning teaduskondade juures paiknevate didaktikakeskuste sisustamisele ja tegevuse toetamisele kulus 950 294,14 eurot, millest 764 730,14 eurot moodustab Euroopa regionaalarengu fondi toetus. «Tartu ülikooli õppelaborite» projekti koordineerib SA Archimedes.

Jaga artiklit

Märksõnad

Pedagogicum