Anneli Saro on osalenud ka mitme õpiku koostamisel. Fotol koos Arne Merilaiga mõlema osalusel valminud keskkooliõpiku «Poeetika» esitlusel 2003. aastal.
FOTO: Margus Ansu / Postimees / Scanpix

Kuidas eristada elu ja teatrit?

Inauguratsioon

20. mail kell 16.15 peab ülikooli peahoone aulas inauguratsiooniloengu TÜ teatriteaduse professor Anneli Saro.

Paljud teavad repliiki William Shakespeare´i näidendist «Nagu teile meeldib»: «Maailm on lava ja mehed-naised kõik vaid näitlejad». Nagu renessanss, nii paistab ka postmodernistlik ühiskond silma oma rõhutatud teatraalsusega ning kodanike teadlikkusega elu teatraalsest aluspõhjast. Hiljutised poliit- ja dopinguskandaalid on vaid väike meeldetuletus sellest, et kõiki mehi-naisi võib kahtlustada «näitlemises».

Loengus antakse lühike ülevaade sellest, millised on teatriterminoloogia rakendused teistel uurimisaladel ja kuidas see on süvendanud ühiskonna käsitlemist teatraalse fenomenina. Vastukaaluks ümbritseva teatraliseerumisele on etenduskunstid süvenenud autentsuse otsingutele. Lähemalt käsitletakse etenduskunstide kolme reaalsuse (re)presenteerimise strateegiat, mis kõik hägustavad piiri teatri ja elu vahel. Loengu alltekst sugereerib, et teatriteaduse fookuse laienemine peaks kindlustama sellele kultuuri- ja ühiskonnateaduste seas keskse positsiooni.

Professor Anneli Saro lõpetas 1992. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogi ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja diplomiga. Teatriteadust õppis ta Tartu, Helsingi, Utrechti ja Stockholmi ülikoolis, kaitstes 1997. aastal teadusmagistri ja 2004. aastal doktorikraadi. Tema väitekiri käsitles Madis Kõivu näidendite teatriretseptsiooni. Saro on töötanud Tartu ülikoolis eesti keele (võõrkeelena) assistendi (1993–1995) ning teatriteaduse lektori (1997–2007), dotsendi (2007–2013) ja professorina. Aastail 2006–2008 täitis ta filosoofiateaduskonna prodekaani ülesandeid. Saro on õpetanud ka Eesti kultuuri lektorina Helsingi ülikoolis (2010–2014).

Ta on täitnud mitmeid teadusorganisatsioonilisi kohustusi ja olnud Eesti teatriuurijate ühenduse esimees (2005–2008), rahvusvahelise teatriuurimise föderatsiooni täitevkomitee liige (2007–2015), rahvusvahelise teatriuurimise föderatsiooni abirahade komisjoni esimees (2007, 2009–2013), Põhjamaade teatriuurijate assotsiatsiooni juhatuse liige (alates 2013) ning ajakirja Nordic Theatre Studies peatoimetaja (2013–2015).

Samuti kuulub ta mitmete teadusajakirjade toimetuskolleegiumisse ning rahvusvahelistesse töörühmadesse (aastail 2004–2008 oli Saro töörühma «Project on European Theatre Systems» juht ja 2011–2014 töörühma «The Theatrical Event» juht). Ta on avaldanud artikleid Eesti teatri eri aspektidest, põhjalikumalt uurinud aga teatri ja ühiskonna suhteid, mis väljenduvad nii teatrisüsteemis, esteetikas kui ka retseptsioonis. Anneli Saro kirjutab ka teatrikriitikat ning on mitme õpiku kaasautor.

Jaga artiklit

Märksõnad

inauguratsioon