Sügisel tööd alustava TÜ senati uued liikmed on selgunud

Uudis

Senati valimiskomisjon kinnitas 19. mail senati valimiste tulemused. Esimest korda sai senati liikmeid valida ainult elektroonselt, paberkandjal hääletamist ei toimunud. Hääletamine toimus salajaste valimistena 16.–18. mail.

Igast valdkonnast valiti senati koosseisu neli enim hääli saanud kandidaati. Peale selle selgitati pingerea järgi välja ka iga valdkonna asendusliikmed.

Valimiskomisjoni esimehe, Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Andres Soosaare sõnul õnnestusid senati esimesed e-valimised hästi. Seda kinnitab päris suur valimisaktiivsus, valimiste teabesüsteemi laitmatu töö ja korraldusmeeskonna eesmärkide täies mahus teostumine. «Küllap annavad need valimised positiivse tõuke kasutada e-valimisi edaspidi ülikoolis laialdasemalt,» ütles Soosaar.

Mitu kandidaati said võrdsel arvul hääli, seega selgitati senati valimiste eeskirja järgi nende koht üldises pingereas loosimise teel.

Akadeemiliste töötajate esindajad Tartu ülikooli senatis

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast:

 • Anneli Saro,
 • Aivar Kriiska,
 • Karl Pajusalu,
 • Bruno Mölder.

Asendusliikmed:

 • Ene Kõresaar,
 • Ain Riistan.

Sotsiaalteaduste valdkonnast:

 • Urmas Varblane,
 • Anzori Barkalaja,
 • Marju Luts-Sootak,
 • Veronika Kalmus.

Asendusliikmed:

 • Evelyn Kiive,
 • Eiki Berg,
 • Katrin Saks.

Meditsiiniteaduste valdkonnast:

 • Mihkel Zilmer,
 • Pärt Peterson,
 • Külli Kingo,
 • Irja Lutsar.

Asendusliikmed:

 • Allen Kaasik,
 • Aare Märtson,
 • Jarek Mäestu,
 • Vahur Ööpik.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnast:

 • Tõnu Meidla,
 • Maia Kivisaar,
 • Jaan Aarik,
 • Varmo Vene.

Asendusliikmed:

 • Tõnu Kollo,
 • Heisi Kurig.

Senati valimistel osales kokku 1048 ülikooli töötajat 1539-st valimisõigusega inimesest (68%). Hääleõigus oli kõikidel akadeemilistel töötajatel, kelle töökoormus ülikoolis õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas.

Senati valimistel kasutati Eesti ettevõte Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ välja töötatud elektroonilise hääletamise platvormi Tivi (tivi.io) koos miksimistehnoloogiaga Verificatum.

Igal valijal oli võimalik anda kuni kaks häält. Valimisperioodi jooksul oli võimalik oma hääli ka muuta ja uuesti hääletada. Sel juhul võeti arvesse valija viimasel korral antud hääled. Seda võimalust kasutati 51 korral.

Peale selle oli igal valijal võimalus oma häälte õiget talletamist kontrollida rakendusega Tivi Verifier. Seda võimalust kasutati 19 korral.

Valimistel tehnilisi tõrkeid ei tekkinud. Hääletajatel oli võimalik nõu ja abi saada arvutiabist. Valimisperioodi ajaks sisse seatud avalikke hääletuspunkte kasutati vaid ühel korral. 

Kahe tööpäeva jooksul pärast hääletuse lõppu (kuni esmaspäeva õhtuni) oli valijatel õigus esitada valimiskomisjonile kirjalikke proteste valimiskorra rikkumise kohta.

Tartu ülikooli senat on 22-liikmeline. Senati koosseisu kuulub rektor senati esimehena, 16 akadeemiliste töötajate valitud liiget ja viis üliõpilaste esindajat. Üliõpilaste esindajad nimetab üliõpilasesindus üheks aastaks arvestusega, et esindatud oleksid kõigi astmete ja kõigi valdkondade üliõpilased. Senati praeguse koosseisu volitused lõppevad 30. juunil. Senati uue koosseisu volitused algavad 1. juulist 2017.

Jaga artiklit

Märksõnad

senat