Ülikool otsib uut kantslerit

Uudis

Tartu ülikool kuulutab välja avaliku konkursi kantsleri ametikoha täitmiseks. Kantsleri ülesandeks jääb jätkuvalt suure osa ülikooli tugiteenuste ja ka ülikooli eri asutuste töö juhtimine.

1. juulist 2017. aastal ametisse asuva rektoraadi koosseisus on kavandatud nii tööjaotuse muudatusi kui isikute vahetumist, seepärast jäi pärast Andres Liinati lahkumist mõneks ajaks täitmata ka kantsleri ametikoht.

Rektor Volli Kalmu sõnul oli tal plaan jätkata pärast rektorivalimisi uuel ametiajal kahe prorektoriga senise kolme asemel ning seega vajas ta aega, et uue meeskonna tööjaotus tervikuna läbi vaadata.

Lähiaastatel on kantsleri juhtimisel vaja ülikoolis teha mitu olulist uuendust, näiteks uue õppeinfosüsteemi väljaarendamine ning Emajõe äärde ettevõtete ja akadeemia kokkupuutekeskkonnaks rajatava Delta hoonetekompleksi ehitamine.

«Ootan kantsleriks kandideerima suure organisatsiooni juhtimise kogemusega ambitsioonikaid inimesi, kes soovivad panustada ülikooli täitmisesse ja arengueesmärkide elluviimisesse,» ütles rektor.

Tartu ülikooli endine kantsler Andres Liinat lahkus ametist omal soovil 2017. aasta jaanuari alguses.

Arendusprorektor Erik Puura on kantsleri kohusetäitjana suutnud kõik protsessid edukalt käigus hoida ja teinud väga head tööd mitmete keerukate küsimuste, sh näiteks raamatukogu ehitust puudutavate läbirääkimiste sujuva lahendamisega.

Rektor loodab peatselt jõuda kokkulepeteni ka uute prorektorite ning nende vastutusvaldkondade täpsemas jaotuses.

«Prorektori amet on intensiivne ja vastutusrikas ning sellele tööle pühendudes jääb isiku varasem akadeemiline tegevus paratamatult tagaplaanile. Olen pidamas konsultatsioone võimalike uute rektoraadi liikmetega ja kinnitan, et ülikoolis on need inimesed, kes on valmis ülikooli juhtimise vastutust võtma, täiesti olemas,» sõnas Volli Kalm.

Mõlemad prorektorid asuvad ametisse eeldatavalt 1. juulist, avalik konkurss kantsleri ametikoha täitmiseks lõpeb 19. juunil ja sobiv kandidaat loodetakse välja valida hiljemalt augustiks.

Jaga artiklit

Märksõnad

kantsler