Uuel aastal TÜ kestliku arengu keskust juhtima asuv Hans Orru peab tähtsaks keskuse tegevusmudeli edasiarendamist.
FOTO: Andres Tennus

Kestliku arengu keskust asub uuest aastast juhtima Hans Orru

Uudis

1. jaanuaril astub Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhi ametisse keskkonnatervishoiu professor Hans Orru. Keskuse senine juht, sotsiaalse kommunikatsiooni professor Margit Keller alustab uuest aastast tööd sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina.

Margit Kelleri sõnul on keskuse esimesel tegutsemisaastal palju tegeletud avaliku kommunikatsiooniga ja oldud isegi üllatuslikult edukad projektirahastuse taotlemisel.

„Viimast ei pea ma küll keskuse põhiülesandeks, vaid pigem viljakate uute koosluste ja ideede loomulikuks kõrvalsaaduseks. On olnud katsetamist ja tegutsemisviisi otsimist, sest tehtud on alles esimesed sammud. Kõige olulisemaks pean erialadevahelise arutelu teadlikku edendamist, st kestlikkusprobleemide mõtestamist mitme erialamätta otsast. See vajab pühendumist ja erialadevahelist usaldust,“ ütles Keller.

Kestliku arengu keskus on esimese tegevusaasta jooksul jõudnud kaasa rääkida nii riigi rohepöörde poliitika kujundamisel, üliõpilaste tulevikuoskusi arendavate uute ainekursuste loomisel, ülikoolipere liikumisharjumuste ja tööajakasutuse uurimisel kui ka mitme teadusvaldkondi ühendava projekti algatamisel.

Viimastest on värskeim Ida-Virumaa õiglase ülemineku ühiskondlike protsesside seireuuring, mis algas detsembris. Selle kõige kõrval on kliimamuutuste ja kestlikkusega seonduvat selgitatud ka avalikkusele, et ühendada oluliste teemade kommenteerimisel eri teadusvaldkondade eksperditeadmisi.

Uuel aastal keskust juhtima asuv Hans Orru peab tähtsaks keskuse tegevusmudeli edasiarendamist. Oluline on olla ülikoolis uute ideede ja koostöövõrgustike pakkuja ning osaleda ülikooli uue arengukava koostamisel kestlikkust puudutavates strateegilistes aruteludes. Samuti soovib Orru tihendada koostööd üliõpilastega. Üks võimalus selleks on hõlbustada lõputööde ühisjuhendamist ning kaasata üliõpilasorganisatsioone rohkem aruteludesse.

„Kestlikkus on võtmeteema ühiskonna õiglasel üleminekul kliimaneutraalsusele. Ülikooli keskne ülesanne on pakkuda selleks teaduspõhist tuge ja olla oma tegevuses eeskujuks,“ rääkis Orru.

Hans Orru on kestliku arengu keskuse esimesel tegevusaastal osalenud keskuse eksperdikogus. Tema peamine uurimisvaldkond on õhusaaste, kliimamuutuste, müra ja teiste keskkonnategurite mõju tervisele. Ta on eksperdina osalenud arengukavade ja mõjuhinnangute koostamisel ning on valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) kuuenda mõjuhinnangu kaasautor.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit