Uurimissuundade töölaua menüüs võimaldab sisujaotus „Seosejoonised“ visualiseerida ülikoolis tehtavat teadustööd kolmel viisil. Märksõnade joonisel on näha, et kõige rohkem teadustööd seostub märksõnadega kliimamuutused, masinõpe ja vaimne tervis.
ILLUSTRATSIOON: kuvatõmmis

Ülikoolis tehtavast teadusest saab nüüd lihtsasti ülevaate

Uudis

Virtuaalne uurimissuundade töölaud näitab, milliste teadusteemade kallal ülikoolis töötatakse, ning aitab leida koostööpartnereid ja rahastusvõimalusi.

Grandikeskuse ja rektoraadi büroo koostöös on loodud uus töölaud, mis võimaldab ülikoolil soovitada teadlastele lihtsalt ja selgelt rahastusvõimalusi ja hankepakkumisi, kuid ka viia koostööst huvitatud ettevõtjad ja riigiametnikud kokku sobivate uurimisrühmadega. Eksperte ja kontaktisikuid saab otsida teemavaldkondade järgi. 

Grandikeskuse analüütik ja töölaua arenduse üks eestvedaja Kalmer Lauk ütles, et sellist ülevaadet kõigist uurimissuundadest pole varem ülikoolis tehtud. Ta lisas, et varasemast tuttav grandisobitustarkvara soovitas teadlastele rahastusmeetmeid asutuste ja isikute profiili põhjal, praegused rühmapõhised soovitused lähtuvad aga uurimissuunaga seotud märksõnadest ja on seega veelgi täpsemad.

Teadusprorektor Mari Moora sõnul näitab töölaud ilmekalt, kui tihe on ülikoolis valdkondadevaheline koostöö. „Uurimissuundade töölaud ei ole pelgalt kuiv ülevaade, see tutvustab ka meie teadlaste publikatsioone, projekte ja teadusteenuseid. Samas on võimalik leida koostööpartnereid ja külalisesinejaid. See aitab ka nooremat põlvkonda harida ja harjutada sellega, et teadus on mitmekülgne,“ rääkis Moora.

Kui klõpsata näiteks töölaua vasakpoolses menüüs seosejooniste vaatele, mis kajastab kogu ülikooli andmeid korraga, on näha, et mida värvikirevam on võrgustikku kujutav pilt, seda tihedam valdkondadevaheline koostöö seal toimub. Nii on näiteks tihe valdkondadevaheline sõlmpunkt digihumanitaariaga seotud võrgustik, samuti on seoseid palju õpetajahariduse vallas ning genoomika ja terviseinfoga seotud teemadel.

Uurimissuuna pealkirjale klõpsates saab tutvuda selle lühitutvustusega, mis sisaldab ka teavet juhi ja liikmete kohta, märksõnu, seost ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, pakutavaid teenuseid jne. Kirjas on ka uurimissuunaga seotud inimeste publikatsioonid ning projektid, mille vastutav täitja on suuna juht.

Praegu on töölaual nähtavad kõik Tartu Ülikooli teadaolevad 422 uurimissuunda. Grandikeskus ootab kasutajatelt tagasisidet töölaua sisu ja ülesehituse kohta, aga ka täpsustusi senise info kohta ja teavet uutest uurimissuundadest. Infot ajakohastatakse edaspidi vähemalt kord aastas.

Uurimissuundade töölaua leiab veebiaadressilt https://statistika.ut.ee/uurimissuunad/.

Grandikeskuse analüütik Kalmer Lauk ootab tagasisidet töölaua kohta aadressil kalmer.lauk [at] ut.ee

.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit