Valiti valdkondade juhid

Uudis

3. oktoobril valiti järgmiseks neljaks aastaks Tartu Ülikooli valdkondade  juhid. 1. jaanuaril 2024 asuvad uue dekaanina ametisse Margit Keller ja Külli Kingo, jätkavad Leho Ainsaar ja Anti Selart.

Uuel aastal alustavad või jätkavad dekaanina (üleval vasakult) Anti Selart, Margit Keller, (all vasakult) Külli Kingo ja Leho Ainsaar. FOTOD: Andres Tennus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanina jätkab keskaja professor Anti Selart, kelle poolt andis hääle 202 valimiskogu liiget. Selart loodab, et järgmised aastad pakuvad stabiilsema arengu võimalusi kui tema esimene ametiaeg, mida ilmestavad pandeemiakriis ja Venemaa senisest ulatuslikum agressioon Ukraina vastu. Ta näeb arenguruumi valdkonna rahvusvahelise teaduspotentsiaali täielikumas kasutamises ning peab oluliseks vastastikust koostööd teadlaste, üliõpilaste, osakondade, instituutide ja valdkondade vahel.

Sotsiaalteaduste valdkonda asub juhtima sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Margit Keller, kes sai 152 häält; tema vastaskandidaati, deliktiõiguse professorit Janno Lahet toetas 126 valimiskogu liiget. Kelleri jaoks on oluline järjepidev tasakaaluotsing põhimõttel „kuidas teha nii, et me kõik võidaks“, mitte „peaasi, et mina ei kaotaks“. Selline tasakaal aitab vältida nn kodupimedusse kapseldumist. Samuti soovib ta leida võimalusi, kuidas iga üksuse iseseisvus, valdkonnasisene solidaarsus ja kogu ülikooli areng üksteist täiendada saaksid.

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks saab dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo, kes sai 156 poolthäält. Tema vastaskandidaadile, peremeditsiini professorile Ruth Kaldale anti 146 häält. Kingo keskendub dekaanina teaduse ja kõrghariduse rahastamisele, töötajate palkadele, ülikoolihariduse kvaliteedile ning selle kaasaskäimisele Eesti tervishoiu väljakutsete ja vajadustega. Ta on ülikoolis kaua töötanud ja täitnud seejuures nii prodekaani kui ka senati liikme ülesandeid, tänu millele tunneb ta ülikooli ja eri allüksuste vajadusi ja ootusi.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaanina jätkab geoloogia professor Leho Ainsaar, kelle poolt andis hääle 514 valijat. Ainsaar peab oluliseks valdkondade arendamises ja koostöö toetamises kaasa rääkimist. Ta leiab, et endiselt on palju teha töökeskkonna ja taristu edasiarendamisel, eelkõige Maarjaväljal. Teadus- ja õppesuunad muutuvad kogu maailmas kiiresti erialadevahelisuse suunas, pidevas arengus on ka valdkonna struktuur ja instituutideülesed koostöövõrgustikud ning seetõttu peab valdkond püüdma ajaga kaasas käia.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit