Uues raamatus seisab kesksel kohal Tartu Ülikool kui tervik.
Illustratsioon: kaanekujundus

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada sai kaante vahele

Uudis

28. novembril esitletakse Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis rikkalikult illustreeritud raamatut „Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada“.

Põhjalik uurimus 1919. aastal eestikeelsena avatud ülikooli esimesest sajast tegevusaastast pidi ilmuma juba enne suurt juubelit 2019. aastal. Kogumiku autori, TÜ geograafia ajaloo kaasprofessori Erki Tammiksaare sõnul oli viivituse peamine põhjus see, et teadmisi ülikooli ajaloost ja selle kirjapanemise lihtsusest sai tugevasti ülehinnatud.

„Kui vaadata seni ilmunud kirjalikke allikaid, siis on Tartu Ülikooli ajalugu suuresti professorite ajalugu. Alates 2000. aastatest on maailma ülikoolide uurimisel pööratud rohkem tähelepanu aga teadus- ja õppetöö rahastamisele, ülikoolide omavahelisele konkurentsile ning ühiskonna ja poliitiliste jõudude ootustele ülikoolide töö suhtes,“ rääkis Tammiksaar.

Uues raamatus seisab kesksel kohal Tartu Ülikool kui tervik. Selles on analüüsitud õppe- ja teadustöö arendamist, ülikooli rolli Eesti arengus ja ka alma mater’i suhteid riigivõimuga. Kogu 20. sajandi vältel on maailma riikide valitsused pumbanud ülikoolidesse ning nende kõrvale asutatud rakenduskõrgkoolidesse ja teadusinstituutidesse üha rohkem maksumaksja raha. Eestiski on viimase saja aasta jooksul asutatud veel mitu kõrgkooli ja instituuti, mis on suurendanud riigisisest konkurentsi. See on tähendanud, et teadusliku tõe teenimise kõrval on Tartu Ülikoolil üha rohkem tulnud arvestada ühiskonna vajadustega. 

„Seda raamatut tuleks käsitada ülikooli ajaloo mõtestamisel kui luustikku, et järgmised uurijad arendaksid edasi raamatus esitatud teemasid, kasvataksid luudele liha peale ning muudaksid ülikooli kui üksuse terviklikumaks,“ sõnas Tammiksaar.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit