Eerik Kergandberg (vasakul) sai tänavusel teenetemärkide üleandmisel rektor Toomas Asserilt Tartu Ülikooli Tänutähe.
FOTO: Andres Tennus

Õigusteadlased tähistavad legendaarse professori juubelit konverentsiga

Uudis

14. detsembril korraldavad TÜ õigusteaduskonna Karistusõiguse Jutla ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts konverentsi „(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“, mis on pühendatud õigusteadlase ja emeriteerunud riigikohtuniku 70. sünnipäevale.

Kergandbergi endine kolleeg Riigikohtus, praegune Euroopa Kohtu jurist Priit Pikamäe sõnas, et professor Kergandbergi nimi ei vaja juristkonnas laiemat tutvustamist, sest pikaaegse riigikohtuniku käe all on esmased teadmised kriminaalmenetlusõigusest saanud mitu praegu praktiseerivat juristipõlvkonda.

„Nagu õigusteaduses tavapärane, ei pruugita Eeriku seisukohtadega alati nõustuda, kuid kellel iganes on tulnud temaga mõttevahetust pidada, peab tunnistama tema suurt kirglikkust mis tahes küsimuste suhtes, olgu need siis puhtjuriidilised või sotsiaalsed,“ ütles Pikamäe.

Konverentsil tervitavad professorit õigusteaduskonna, Riigikohtu, prokuratuuri ja Eesti Advokatuuri esindajad. Ettekannetega esinevad Kergandbergi sõbrad, õpilased ja kolleegid. Konverentsi pealkiri sümboliseerib Kergandbergi tõusuteed armastatud professorist hinnatud riigikohtunikuni, aga ka tema akadeemilist huvi menetluse vastu, mis ei piirdu kunagi kitsalt üksnes selle ainesega.

Kõigil huvilistel on võimalik konverentsil osaleda veebi kaudu Karistusõiguse Jutla Zoomi keskkonnas.

Konverentsi päevakava on avaldatud õigusteaduskonna veebilehel.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit

Märksõnad

juura