Taas saab kandideerida kolme rektori stipendiumile

Uudis

2017. aasta sügisel kuulutasid Tartu, Läti ja Vilniuse ülikooli rektorid välja ühise stipendiumikonkursi, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Konkursil hinnatakse kandidaate kolmes voorus, pöörates eraldi tähelepanu nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele. 8. jaanuariks oodatakse kandidaadilt kolmes keeles lühiesseesid etteantud teemadel. Edasipääsejatel on ülesanne end kõigis kolmes keeles tutvustada ja komisjoniga vestelda.

Lõppvoorus, mis toimub 22. veebruaril Tartu Ülikoolis, osaleb igast ülikoolist komisjoni otsusel kolm parimat tudengit. Stipendiumi saaja kuulutatakse välja 23. veebruaril.

Kandideerima on oodatud Tartu, Läti ning Vilniuse ülikooli kõikide õppekavade ja õppeastmete täiskoormusega õppivad üliõpilased (sh väliskülalisüliõpilased, kes õpivad sel õppeaastal vastavas ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril), kes valdavad ühte Balti riikide keelt tasemel C1 ning teisi keeli vähemalt tasemel A2. 

Konkursitööd tuleb esitada Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituudi meiliaadressil keeled [at] ut.ee märgusõnaga „Kolme rektori stipendium“.

Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda. Esimesena korraldas konkursi lõppvooru ja maksis stipendiumi välja Tartu Ülikool, 2018/19. õppeaastal tegi seda Läti Ülikool ning 2019/20. aastal Vilniuse Ülikool. 2023/24. õppeaastal annab stipendiumi taas välja Tartu Ülikool.

Lisateavet varasemate konkursside ja võitjate kohta leiab aadressilt maailmakeeled.ut.ee/et/kolme-rektori-stipendium.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit