Universitas Tartuensis korraldab lugejaküsitluse

Uudis

Kõik ülikoolipere liikmed on oodatud osalema Universitas Tartuensise lugejaküsitluses. Lugejate tagasiside on toimetuse jaoks väga tähtis, sest see aitab kujundada ajakirja sisu ja vormi. Vastajate vahel loositakse välja ülikooli pusad ja raamatud.

2021. aastal muutusid nii Universitas Tartuensise välimus kui ka sisu. Ajakiri hakkas ilmuma viis korda aastas. Selgeks eesmärgiks sai olla ülikooli ja ühiskonna vahendaja ning pöörduda rohkem ka ülikoolivälise lugeja poole.

Nüüd on paras aeg uurida, kas muutunud ajakiri vastab lugejate ootustele ja mida võiks teha veel paremini. Lugejate tagasiside on ajakirja jaoks väga tähtis, sest toimetus soovib kajastada ühiskonna jaoks vajalikke ja huvitavaid teemasid ning pakkuda põnevat lugemist ülikooli inimeste ja nende tegemiste kohta.

Lugejaküsitluses oodatakse osalema nii ülikooli töötajaid, üliõpilasi, vilistlasi kui ka koostööpartnereid, sh neidki, kes seni ei ole veel ajakirja lugenud. Palume teil võtta 10–15 minutit ja vastata lühikesele küsimustikule. Vastused on anonüümsed ja kogutud andmeid ei anta edasi kolmandatele isikutele. Üldistatud tulemused avaldatakse veebruarikuu Universitas Tartuensises.

Kui vastaja soovib osaleda meenete loosimises või saada ajakirja kaasautoriks, on võimalik esitada oma nimi ja e-posti aadress pärast küsimustikule vastamist eraldi lehel. Vastaja nime ja küsimustikus antud vastuseid ei ole võimalik kokku viia.

Kõigi selleks soovi avaldanud vastajate vahel loositakse välja

  • kolm Tartu Ülikooli pusa ja
  • kolm Epi Tohvri raamatut „Georges Frederic Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor“.

Vastused on oodatud veel 20. detsembrini kella 23.59-ni.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit