Keelefoorumil on fookuses rahvuskeeled

Uudis

5.­ ja 6. novembril korraldavad Tartu Ülikool, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Keelenõukogu Tallinnas keelefoorumi «Rahvuskeeled Balti riikides: eile, täna, homme».

Kaheksandal keelefoorumil võetakse kokku keelevaldkonna olulised arengusuunad Eestis, Lätis ja Leedus ning pakutakse ülevaadet riikide keelepoliitikast, keelestrateegiate hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest.

Foorumi üks peakorraldajaid, TÜ rakenduslingvistika osakonna juhataja professor Birute Klaas-Lang ütles, et Eesti, Läti ja Leedu omariikluse 100. aastapäev on märgiline tähis, et arutleda rahvuskeele kestmiseks ja arenguks vajaliku poliitika ja praktika üle.

«Eesti keele aasta künnisel ja eestikeelse ülikooli 100. aastapäeva lähenedes on sobilik aeg mõelda hoolega läbi nii riigi kui ka meist igaühe roll, et tagada eesti keele kestmine kõigis kasvuvaldkondades ja arendatud kultuurkeelena,» rääkis ta.

Kõik teemad keerlevad eesti keele kestlikkuse põhiprobleemide ümber. Missugused eesmärgid, mis roll ja mis vastutus on kavandamisel olevates visioonides ja strateegiates kanda riiklikul keelepoliitikal? Arutelu keskpunktis on haridus kui riigi keelekeskkonna kujundamise peamisi hoobasid.

Töörühmades otsitakse lahendust sellistele Eesti keelevaldkonna sõlmküsimustele nagu rahvusvahelistumine ja eesti õppekeele areng kõrghariduses, üldhariduskooli võimalikud arengumudelid keelepõhisest segregatsioonist väljumiseks, mitmekeelsuse väärtustamine jne. Leitud ideid kasutatakse Eesti keelepoliitika põhialuste kontseptsiooni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keele-, teadus-, haridus- ja noortepoliitikat siduva strateegia väljatöötamiseks.

Keelefoorum toimub Tallinnas Swissôtelis. Päevajuhid on ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho ja TÜ emakeeleõpetuse professor Martin Ehala. Foorumile on oodatud poliitikud, ministeeriumide ametnikud, teadlased, haridustöötajad, ajakirjanikud, keelespetsialistid ja teised huvilised, kellele läheb korda eesti keele käekäik ja tulevik.

Lisateave keelefoorumi programmi ja esinejate kohta on aadressil sisu.ut.ee/keelefoorum/.

Jaga artiklit

Märksõnad

eesti keel