Gruusia on üks võimalik õpirände sihtkoht.
FOTO: pixabay.com

Avatud on Erasmus+ üleilmse õpirände uus taotlusvoor

Uudis

Meetme eesmärk on toetada akadeemiliste ja mitteakadeemiliste töötajate ning üliõpilaste õpirännet kolmandate riikide ja Euroopa kõrgkoolide vahel.

1. veebruaril 2018. aastal on uus Erasmus+ üleilmse õpirände tähtaeg. TÜ esitab ühe keskselt koordineeritud taotluse, mis hõlmab nii sissetulevat kui väljaminevat õpirännet koostöös partnerriikide kõrgkoolidega. Selleks tuleb oma soovid õpirändes osalemise kohta esitada hiljemalt 22. jaanuaril 2018. aastal rahvusvahelise koostöö peaspetsialistile Kadri Ojale.

Eelmistel aastatel on Tartu ülikool saanud rahastuse koostööks 71 ülikooliga. Uus taotlusvoor on koostööks ajavahemikus 01.06.2018–31.05.2020. Toetatakse nii jätkuvat koostööd olemasolevate partneritega kui koostööd uute partneritega.

Võimalikud tegevused:

1) üliõpilaste praktika: kuude arv täpsustub;

2) üliõpilaste lühiajaline õpiränne: kolm kuni viis kuud;

3) töötajate lühiajaline õpiränne õpetamise eesmärgil: seitse päeva kuni kaks kuud (koos reisipäevadega, õppetöö maht minimaalselt kaheksa õppetöö tundi viie päeva jooksul);

4) töötajate lühiajaline õpiränne koolituse eesmärgil: seitse päeva (koos reisipäevadega).

Lühidalt Erasmuse programmi õpirände tegevusest

• Toetatakse Euroopa kõrgkoole ja õpirännet väljaspool Euroopat asuvate riikide ülikoolidega (lühiajalist, mitte õppekava täitmise eesmärgil).

• Taotlust kirjutades tuleb teha tihedat koostööd kolmanda riigi partnerkõrgkooliga (oluline seos rahvusvahelistumise strateegiaga, eelnev kogemus partneriga, teada täpselt kohustusi/ülesandeid jne).

• 90% õpirändest toimub kolmandatest riikidest Eestisse, üksnes 10% on suunatud väljaminemise toetamiseks. Töötajate (nii akadeemiliste, kelle eesmärk on õpetada ja end koolitada, kui ka mitteakadeemiliste, kelle eesmärk on end koolitada) kvoodid on suuremad kui üliõpilaste omad.

Lisateavet saab rahvusvahelise koostöö talitusest.

Jaga artiklit

Märksõnad

Erasmus