Valiti Tartu ülikooli aasta programmijuhid ja õppejõud

Uudis

Tartu ülikooli aasta programmijuhi auhinna eesmärk on tunnustada igal aastal kuni kümmet programmijuhti tulemusliku töö eest. Auhind on rahaline preemia, mille suurus määratakse igaks järgnevaks aastaks ülikooli eelarves.

Aasta programmijuhid on
Vivian Puusepp – bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade «Filosoofia» programmijuht, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut, teoreetilise filosoofia teadur;
Alar Kilp – bakalaureuseõppekava «Riigiteadused» programmijuht, sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, võrdleva poliitika lektor;
Merike Ristikivi – doktoriõppekava «Õigusteadus» programmijuht, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, õiguse ajaloo (ladina keel ja rooma õigus) dotsent;
Ilona Faustova – bakalaureuseõppekava «Loodusteadused ja tehnoloogia» programmijuht, loodus- ja täppisteaduste valdkond, tehnoloogiainstituut, molekulaarbioloogia teadur;
Ain Raal – bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava «Proviisor» programmijuht, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut, farmakognoosia professor. Ain Raal ei ole enam programmijuht, kuid teda tunnustatakse juba tehtud töö eest.
 
Aasta õppejõu auhinna välja andmise eesmärk on tähtsustada head õpetamist ja tunnustada üliõpilastelt kõrgemaid hinnanguid saanud õppejõude. Tartu ülikooli aasta õppejõu auhinna statuudi järgi antakse auhind eelnenud õppeaastal Tartu ülikoolis töölepingu alusel õppetööd teinud isikule neljas õppevaldkonnas. Igas õppevaldkonnas tunnustatakse üht õppejõudu, kes on vastaval õppeaastal õppejõudude ja õppeainete hindamise küsitluses saanud üliõpilastelt kõige kõrgemad hinnangud ja kelle loetud aine(t)e kohta on õppeaasta jooksul täidetud vähemalt 50 ankeeti. Auhinna väljaandmise aluseks on õpetamise ja ainete hindamise ankeedis õppejõudu puudutavate küsimuste hindamistulemused. Vastuste põhjal arvutatakse iga õppejõu hindamistulemuste aritmeetiline keskmine, mille alusel moodustub pingerida. Aasta õppejõu auhind anti esimest korda välja 2005/2006. õppeaasta tagasiside põhjal. Auhinnaks oleva rinnamärgi annab üle Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimees. Aasta õppejõu erikujundusega hõbedast kihilise rinnamärgi autor on ehtekunstnik Katrin Veegen. Auhinna märgile lisatakse rahaline preemia Tartu ülikooli professori ühe miinimumkuupalga ulatuses.

Aasta õppejõud on
Natalija Joonas – humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, maailma keelte ja kultuuride kolledž, vene keele õpetaja;
Reet Talpsepp – sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, inglise õiguskeele õpetaja;
Margot Peetsalu – meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, kirurgiliste haiguste dotsent;
Joachim Matthias Gerhold – loodus- ja täppisteaduste valdkond, molekulaar- ja rakubioloogia instituut, taimefüsioloogia dotsent.

Jaga artiklit

Märksõnad

aasta õppejõud