Tartu ülikooli 16 projekti said heakskiitva personaalse uurimistoetuse otsuse

Uudis

Eesti teadusagentuur (ETAg) avaldas personaalse uurimistoetuse (PUT) taotlusvooru eelotsused. 2018. aastaks otsustas ETAg-i hindamisnõukogu anda personaalse uurimistoetuse 16 uuele Tartu ülikooli teadusprojektile ning eraldada 9 uut järeldoktori uurimistoetust kogumahus 1,88 miljonit eurot. 

Tartu ülikoolist esitati 2018. aastaks 141 uut PUT-i rühma- ja stardiprojektide taotlust. Neist menetleti ja hinnati 136 taotlust kogusummas 15,5 miljonit eurot. ETAg eraldas üle Eesti uutele grandiprojektidele kokku 3,99 miljonit eurot.

Tartu ülikoolist esitati 85 rühmaprojektide taotlust, millest positiivse otsuse said 8 taotlust. Esitatud 56 stardiprojektist said positiivse rahastusotsuse samuti 8 taotlust.

Esialgse positiivse rahastusotsuse said

•          1 taotlus kultuuriteaduste ja kunstide instituudist,

•          3 arvutiteaduste instituudist,

•          2 füüsika instituudist,

•          1 keemia instituudist,

•          1 matemaatika ja statistika instituudist,

•          2 tehnoloogiainstituudist, 

•          1 molekulaar- ja rakubioloogia instituudist, 

•          1 ökoloogia ja maateaduste instituudist,

•          2 bio- ja siirdemeditsiini instituudist, 

•          1 õigusteaduskonnast,  

•          1 Eesti geenivaramust.

Agentuur ootab taotlejatelt tagasisidet 24. novembriks 2017. aastal, seejärel tehakse PUT-i lõppotsused eeldatavalt hiljemalt 2018. aasta jaanuaris.

Eesti teadusinfosüsteemi andmetel esitati üle Eesti kokku 317 PUT-i taotlust, neist 167 rühmaprojekti, 104 stardiprojekti taotlust ja 46 järeldoktori taotlust. Rahastatud taotlusi on tänavu ETAg-i mitteametliku teabe kohaselt 43, neist 16 stardi- ja 14 rühmagranti ning 13 järeldoktorigranti.

PUT järeldoktoritoetused

Peale personaalse uurimistoetuse rühma- ja stardigrantide on agentuuri hindamisnõukogu teinud eelotsuse rahastada TÜ üheksat personaalse uurimistoetuse järeldoktorigranti kogumahus 0,351 miljonit eurot 2018. aastaks.

Järeldoktoritoetuse taotlusi esitati Eestis kokku 46 (TÜ-st 20 taotlust). On tehtud ettepanek rahastada kokku 13 personaalse uurimistoetuse järeldoktorigranti. Grantide pingerida loodi valdkonniti ja iga valdkond otsustas, mitu personaalse uurimistoetuse järeldoktorigranti välja anda. TÜ sai järeldoktorite grante bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas 3, loodusteaduste ja tehnika valdkonnas 2, ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas 2 ja terviseuuringute valdkonnas 2.

 

Jaga artiklit