Loodus- ja täppisteaduste valdkonna instituudid valisid juhid

Uudis

Jaanuaris alustavad loodus- ja täppisteaduste valdkonnas neli uut instituudi direktorit. Ülikooli põhikirja kohaselt valib instituudi nõukogu instituudi juhid kolmeks aastaks.

Keemia instituudi direktoriks valiti tagasi praegune direktor Enn Lust.

Enn Lust on alates 1997. aastast füüsikalise keemia professor ja alates 2008. aastast keemia instituudi direktor. 2010. aastal valiti Enn Lust Eesti teaduste akadeemia liikmeks energiatehnoloogia alal.

Enn Lust nõustus kaastöötajate soovil uuesti kandideerima, sest tema sõnul on pooleli mõned väga olulised Chemicumi taristu arendamise projektid, nagu ventilatsioonisüsteemi tõhususe tõstmine (puuduvate soojusvahetite paigaldamine) ning päikesepaneelide ja energiasalvestite paigaldamine, et varustada Chemicumi osaliselt taastuvelektriga.

Molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktoriks valiti tagasi praegune direktor Toivo Maimets.

Toivo Maimets on alates 1992. aastast rakubioloogia professor. Ta on olnud bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan (1993–1995), Tartu ülikooli teadus- ja arendusprorektor (1995–1998), molekulaar- ja rakubioloogia instituudi juhataja (1999–2003), Eesti vabariigi haridus- ja teadusminister (2003–2005), alates 2008. aastast molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor. Uuesti kandideerimise kohta ütles Toivo Maimets: «Põhiliseks tõukejõuks sai instituudi väga suure osa töötajate soov. Ilmselt on jäänud mul eelmistest aegadest olulisi töid, mis tahavad veel tegemist ja lõpuleviimist.»

Ökoloogia-ja maateaduste instituudi direktoriks valiti tagasi praegune direktor Leho Ainsaar.

2003. aastast on Leho Ainsaar geoloogia vanemteadur. Ta on olnud bioloogia-geograafiateaduskonna teadus- ja arendusprodekaan (1996–2007) ja 2008. aastast ökoloogia- ja maateaduste instituudi direktor. Leho Ainsaare sõnul nõustus ta kandideerima järgmiseks perioodiks, kuna mitmete oluliste arenguülesannete lahendamine on eelmisel perioodil algatatud, kuid poolel teel: eelkõige «rohelise bioloogia» hoone kavandamine, instituudi õppekavade reform jm.

Füüsika instituudi uueks direktoriks valiti praegune asedirektor Toomas Plank.

Toomas Plank on töötanud 2007. aastast füüsikalise infotehnoloogia dotsendina ning viimased üheksa aastat on ta asedirektorina aidanud füüsika instituuti kursil hoida. «Olen füüsika instituudi asedirektorina ja vahepeal ka direktori kohusetäitjana töötanud viimased üheksa aastat. Nii on direktoritöö mulle väga tuttav ja olen valmis andma oma panuse instituudi edasisse arendamisse,» sõnas Toomas Plank.

Jaga artiklit