TÜÜE sai endale uue juhatuse aseesimehe

Tudengid

Oktoobris sai TÜ üliõpilaskond endale uue juhatuse aseesimehe, kelleks on Mariliis Vaht. Vaht on olnud 11 aastat Tartu ülikooli tudeng ja viimased üheksa aastat on ta ka ülikoolis töötanud.

Miks otsustasite kandideerida TÜÜE juhatuse aseesimehe kohale?

Kuna olen saanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu ülikoolis ning omandan siin ka doktorikraadi, siis olen juba pikemat aega tuttav erinevate tudengeid puudutavate probleemidega. Samuti on saanud selles asutuses toimuv mulle äärmiselt oluliseks. Tudengipõlves olen esindaja rollis olnud aga üpris lühikest aega. Pärast mandaadi saamist 2014. aastal üllatusin siiralt – peake entusiastlike ja pädevalt kaasa mõtlevate esindajate leidsin eest aktivistide kogukonna, kes toetab peale konstruktiivsete probleemide lahendamise ka tervikuna oma liikmete arengut. Olen tudengiesindajana märganud, et kohati on üpris keeruline täita valdkondade ja instituutide nõukogudes üliõpilasesindajate kohti. Ometi on Tartu ülikoolis palju nutikaid, aktiivseid ja entusiastlikke tudengeid, kes võiksid antud kohti täita. See annab võimaluse esindada edukalt tudengite huve ja sealsamas areneda isiklikul tasemel ning avastada enda jaoks äärmiselt meeldiv kogukond, millesse kuulumine on omaette väärtus. Seega soovingi anda panuse, et rohkem tudengeid jõuaksid äratundmisele, et üliõpilasesindaja roll on väärt proovimist!Mariliis Vaht. (FOTO: Maarjali Vaht)

Mis on need teemad, millega tegeleda tahate? Miks?

Tartu ülikooli üliõpilasesindus ühendab oma ridades mitmeid tegusaid ja asjalikke tudengeid, kuid paraku tuleb ette ka olukordi, kus vabale kohale napib kandidaate ning esindajad tuleb määrata. Selleks, et rohkem tudengeid näeksid esindaja rolli väärtust, tuleb esiteks tõhustada suhtlust ning viia kogu asjakohane teave üliõpilasteni – kommunikatsioon on suhete loomise eeldus.

Suhtluse tõhustamisest üksinda aga ei piisa. Tõhusates suhtluskanalites peab liikuma selget ja ühest sõnumit kandev teave. Esindamine peab olema eesmärgistatud. Hetkel edastatav sõnum «teeme ülikooli paremaks» määratleb hästi üliõpilasesinduse töö eesmärgi ning tudengi jaoks, kes täheldab ülikoolis murekohti ja kellel on oma nägemus, kuidas neid probleeme parandada, on selline lööklause kutsuv. Tartu ülikool on aga üpris meeldiv ning hästi toimiv asutus, kus sügava rahulolematuse tõttu esindajarolli astujaid õnneks või kahjuks siiski väga palju ei ole. Peale selle võib tudengit pisut hirmutada positsioon, mis eeldab teadmisi haridus- ja teaduspoliitikast, ülikooli struktuurist ja juhtimisest, häid kontakte akadeemilise personaliga ning ka tasemel ideede väljamõtlemise ja probleemide lahendamise oskust. Esindaja töö tundub esmapilgul paljunõudlik, kuid näib vähe tagasi andvat, v.a rahuldus tehtud tööst. Seda kuvandit on vaja muuta.

Samuti soovin tegeleda koolitusprogrammi struktureerimise ja praktikaaine loomisega. Tahaksin, et esindajad saaksid oma oskuste ja teadmiste täiendamise eest ühtlasi ka ainepunkte. Reaalset esindajatööd nõukogude koosolekutel võib käsitleda kui praktikat ning kogutud teadmiste ja oskuste rakendamise võimalust. 

Te olete viimaseid kuid doktorant. Miks soovisite ikkagi üliõpilaste esindamisega tegeleda?

Minu mandaat Tartu ülikooli üliõpilaskonna volikogus on doktoriõppe lõpetamise tõttu läbi saamas, kuid tunnen, et võiksin viimaste aastate jooksul esindaja rollis kogutud teadmistega veel Tartu ülikooli tudengkonnale kasulik olla. Esindan Tartu ülikooli tudengkonda järgmised 1,5 aastat Eesti üliõpilaskondade liidu volikogus. Leian, et seal on Tartu ülikooli üliõpilaskonna huvid võimalikult adekvaatselt esindatud, juhul kui on olemas aktiivne suhe üliõpilaskonna volikoguga, ning juhatusse kuulumine annabki selle.

Sandra Saar

UT toimetaja

sandra.saar [at] ut.ee

Jaga artiklit

Märksõnad

tüüe, aseesimees