Eva Rein – 50

Juubel

28. oktoobril tähistas oma 50. sünnipäeva maailma keelte ja kultuuride kolledži anglistika osakonna õppejõud Eva Rein. Eva alustas oma haridusteed Tartu ülikoolis, kuid on ennast täiendanud nii Soomes kui ka Kanadas. Tartu ülikoolis õpetab ta alates 1992. aastast, ent on töötanud ka eesti keele lektorina Toronto ülikoolis. Tema teaduslik ja õpetamistegevus on olnud sild Eesti ja Kanada kultuuri vahel.

Eva on oma tegevusega Kanada kultuuri ja kirjanduse uurimise ning õpetamise alal teinud Tartust selle valdkonna ühe Balti riikide juhtiva keskuse, kus toimuvad korrapäraselt Kanada uuringutele pühendatud rahvusvahelised konverentsid, valmivad bakalaureuse- ja magistritööd, on ilmunud artiklikogumikke ja toimunud rahvusvahelisi kirjandusüritusi. Suure töö eest Tartu viimisel rahvusvahelisele Kanada uuringute kaardile oleme tänu võlgu just Evale ja tema väsimatule tegevusele viimase paari aastakümne vältel.

Eva enda uurimistöö ongi pühendatud kanada kirjandusele ning paralleelidele kanada ja eesti kirjanduse vahel (nt Joy Kogawa ja Ene Mihkelsoni loomingu võrdlusele). Ta on välja töötanud rea üliõpilaste seas hinnatud valikkursusi Kanada kirjandusest, aga ka erialadevahelistel teemadel, nagu kirjanduse ja fotograafia kokkupuutepunktid või mitmekultuurilisus.

Eva on kõigi ülikoolis õpetatud aastate vältel teinud oma tööd suure pühendumusega, olles sõbralik ja empaatiline kolleeg, kellelt saab alati abi ja nõu. Ta on olnud anglistika osakonna üks kõrgeima üliõpilastagasisidega õppejõude, kelle puhul tuuakse aasta-aastalt välja tema kirglikku suhtumist õpetatavasse, abivalmidust ja sõbralikkust.

Peale ainete õpetamise annab ta alati soovitusi raamatute, aga ka üliõpilase üldist haritust toetavate etenduste ja loengute kohta. Eva on suurepärane pedagoog, kes suudab tudengeid kauaks kirjanduspisikuga nakatada. Ta viib end pidevalt kurssi uute õppemeetoditega ja rakendab neid õppetöös ning on praktikajuhendajana panustanud ka paljude õpetajate ettevalmistamisse.

Kolleegid ja sõbrad õnnitlevad ning soovivad, et energiat ja innukust jätkuks veel paljudeks aastateks!

Jaga artiklit

Märksõnad

Eva Rein