Ülo Kaasik – 90

Juubel

9. novembril on auväärne juubel Ülo Kaasikul, paljude Eesti matemaatikute ja informaatikute õpetajal ja eeskujul.

Juubilar on seotud Tartu ülikooliga juba alates 1948. aastast ning 1953. aastal alustas ta nelikümmend aastat kestnud pedagoogitööd. Tema loengud olid üliõpilaste seas alati hinnatud, sest peale loogilise ainekäsitluse olid need ka alati vürtsitatud sobival kohal tehtud naljadega. 

Ülo Kaasik on üks informaatika suuna rajajaid Eestis. Tavapärase matemaatika kõrval hakkas ta arendama diskreetset matemaatikat, mis on paljuski tänapäevase arvutiteaduse alus. Tema eestvedamisel loodi 1959. aastal TÜ arvutuskeskus, mis oli üks esimesi ülikoolide arvutuskeskusi tollases Nõukogude Liidus, ning sellele hangiti Eestis esimene elektronarvuti Ural-1.

Tartu ülikool oli ka üks esimesi kohti, kus hakati arvuti kasutamist korrapäraselt õpetama. Nagu juubilar ise on meenutanud, tuli tal esimest programmeerimise kursust lugeda pealkirja all «Kaasaegse algebra täiendavaid peatükke», sest valikkursuste nimekiri oli Moskvast ette antud. Ka oli Kaasik üks programmeerimisõppe üldhariduskooli viimise eestvedajaid.

Peale informaatika algatas Kaasik Eestis ka terve rea uudseid rakendusmatemaatika valdkonda kuuluvaid distsipliine, nagu matemaatiline planeerimine, operatsioonianalüüs, optimeerimismeetodid, mänguteooria jmt. Tema eestvõttel tegeldi Eestis 1950. aastate lõpul ka masintõlkega.

Hindamatu on Ülo Kaasiku osa eestikeelse matemaatikaalase õppekirjanduse arendajana. Tema sulest ilmus 1958. aastal esimene Tartu ülikooli kirjastuses (rotaprindis) avaldatud õppevahend: «Kompleksmuutuja funktsioonide teooria». Sellest ajast peale on ta kirjutanud hulga õpikuid ja õppevahendeid, mis kõik paistavad silma isikupärase, süstemaatilise ja loogiliselt järjekindla käsitluse poolest.

Kõige olulisemaks võiks Ülo Kaasiku erialases tegevuses lugeda peale pikaajalise pedagoogilise töö tema entsüklopeediliste teadmiste rakendamist teatmeteoste ning matemaatika- ja informaatikasõnastike koostamisel. Sellega on ta andnud hindamatu panuse Eesti kultuuri ja teaduse arengusse.

Ülo Kaasikut on autasustatud Valgetähe ordeniga, ta on pälvinud riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ning 2013. aastal nimetati ta Tartu linna aukodanikuks.

Kolleegid arvutiteaduse instituudist soovivad juubilarile tugevat tervist ja ikka erksat vaimu!

Jaga artiklit

Märksõnad

Ülo Kaasik