Irina Külmoja – 70

Juubel

28. novembril tähistab juubelit emeriitprofessor Irina Külmoja, kauaaegne vene keele õppetooli ja slavistika osakonna juhataja. Rohkem kui poolesajandipikkune tee üliõpilasest teenelise professorini hõlmab endas paljutki.

Eelkõige on see teadustöö, nii tema enda kui ka õpilaste oma, kelle hulgas on nüüdseks palju doktoriväitekirja kaitsnud teadlasi. Irina Külmoja uurimistöö on pühendatud vene keele funktsionaalsele grammatikale, eesti ja vene keele kõrvutavale analüüsile, Eesti vanausuliste keele ja kultuuri uurimisele, Eesti venekeelse diasporaa eripäradele ning teistele teemadele. Irina Külmoja on juhtinud paljusid teadusprojekte. Neist üks, mis on pühendatud Eesti vanausuliste leksikoni koostamisele, jätkub tänaseni.

Õppetöö on samuti Külmoja tegemiste oluline osa: loengukursused, seminarid ja praktikumid on alati saanud üliõpilastelt kõrget tagasisidet. Omamoodi jätkuks nii teadus- kui ka õpetamistööle on esinemised gümnaasiumiõpetajate ja -õpilaste ees, raadios ja televisioonis.

Eraldi tähelepanu väärib mitmekülgne korralduslik töö, mida Irina on teinud ja teeb – arvukate rahvusvaheliste konverentside korraldamine, mille osalejad on pärit Lätist, Leedust, Venemaalt, Valgevenest, Soomest, Poolast, Saksamaalt ja teistest riikidest. Peale selle on ta korraldanud murrakute keelematerjali kogumiseks väljasõite Peipsi läänerannikule ning palju-palju muud. Enamiku vene keele õppetoolis ilmuvate keeleteaduslike tööde kogumike vastutavaks toimetajaks on viimase 25 aasta jooksul olnud Irina.

Kas on üldse võimalik lugeda üles kõike, millele juubilar on oma tegevuse pühendanud? Tahaksime siiski ära märkida huvitavad vestlused kolleegidega konverentsidel, Itaalias üliõpilastele vene keele õpetamise, Granada ülikoolis peetud loengud, koostööd Moskva murdeuurijatega, osalemine Nižni Novgorodis õppekavade hindamiskomisjonis – need pole ju lihtsalt punktid, vaid see on elu, mis on täis armastust oma töö vastu.

Me teame Irinat mitte ainult kui suurepärast asjatundjat, vaid ka kui seltskondlikku ja osavõtlikku inimest, huvitavat vestluskaaslast, ning külalislahket perenaist, pereema ja vanaema.

Ta on inimene, kellega saab arutada erinevaid teaduslikke küsimusi, aga ka lihtsalt hästi aega veeta teaduskonna peol, mõtiskleda õppekava üle ning käia heal kontserdil. Me armastame ja hindame Irinas tema suurepäraseid omadusi ning oleme veendunud, et ta on veel kaua tegus kõikides elu valdkondades.

Soovime juubilarile tervist, optimismi ning jätkuvat edu teadus- ja õppetöös!

Kolleegid ja õpilased slavistika osakonnast

Jaga artiklit

Märksõnad

Irina Külmoja